Nieuwsbrief 27 februari 2020

In deze nieuwsbrief informeren wij u als gebruiker van het KNMI Data Centrum (KDC) over de aankomende veranderingen. Het KDC wordt binnenkort vervangen. Er komt een nieuw KNMI Data Platform voor in de plaats.

We vragen uw aandacht voor het volgende:

  • Introductie van het nieuwe KNMI Data Platform (KDP)
  • Onderhoud KNMI Data Centrum (KDC): op 2 maart 2020 is KDC voor een groot deel van dag niet beschikbaar
  • Verschillen tussen KNMI Data Centrum (KDC) en KNMI Data Platform (KDP)
  • KNMI Data Platform in ontwikkeling: routekaart 2020
  • Uitnodiging om mee te werken aan de ontwikkeling van ‘radardata API’s’

Introductie van het nieuwe KNMI Data Platform

Het KNMI werkt momenteel aan een nieuw KNMI Data Platform (KDP). Niet alleen een verandering van naam, maar ook een overgang naar nieuwe technieken. Het nieuwe platform zal in eerste instantie primitiever zijn dan het huidige KDC. En, de manier van data downloaden verandert: FTP en HTTP downloads worden vervangen door API download. Dat heeft impact op de manier waarop u nu data downloadt.

De planning is om eind maart 2020 over te gaan van KDC naar KDP.

De actuele stand van zaken is te volgen via de website (data.knmi.nl) en u kunt op de hoogte gehouden worden via onze nieuwsbrieven.

Onderhoud KNMI Data Centrum: op 2 maart 2020 voor een groot deel van de dag niet beschikbaar

Om onze services te kunnen verbeteren voeren we op 2 maart 2020 onderhoud uit. Dit zorgt ervoor dat Open Data via het KNMI Data Centrum voor een groot deel van die dag niet beschikbaar is.

*(Voor afnemers van data via het licentiebureau heeft dit geen gevolgen. De data ontvangt u via uw account op de FTP-server en blijft ongewijzigd.)*

Verschillen tussen KNMI Data Centrum en KNMI Data Platform

Om toekomstige ambities te kunnen blijven vervullen, is op het KNMI een digitale transformatie ingezet. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een nieuw KNMI Data Platform (KDP) als opvolger van het KNMI Data Centrum (KDC). Definities voor de nieuwe platform functionaliteiten sluiten aan bij afnemerwensen en nieuwe technische ontwikkelingen.

Sinds de introductie van het KDC, in 2012, is er in toenemende mate gebruik gemaakt van het datacentrum en nemen datavolumes sterk toe. Dat maakt een nieuwe techniek van data toegang noodzakelijk: API’s. Daarmee is het mogelijk om een gerichte data selectie te maken bij het downloaden (in plaats van grote standaard bestanden). Deze keuze heeft als consequentie:

  • FTP- en HTTP-downloads worden vervangen door API-downloads

In de volgende nieuwsbrief volgt informatie en voorbeelden over het bijwerken van downloadscripts van FTP naar API-download.

Het nieuwe platform is bij de introductie primitiever dan het huidige KDC: het fungeert als basis waarop we verder gaan bouwen. Dat betekent:

  • Geen zoekopties ‘wat’, ‘waar’ en ‘wanneer’
  • Geen filtering op Open Data mogelijk
  • Geen WMS- en WCS-functionaliteit
  • Alle datasets (inclusief databeschrijvingen) in één grote lijst op de cataloguspagina

Komen vervallen functies terug in het nieuwe platform? Dat hangt onder meer van de gebruikers af. Het doel is om alleen functionaliteiten in samenwerking met gebruikers te ontwikkelen, zodat die ook in de toekomst gebruikt (blijven) worden.

KNMI Data Platform in ontwikkeling: routekaart 2020

Voor 2020 ligt de belangrijkste focus op het verder ontwikkelen van API's om de toegang tot KNMI-gegevens te optimaliseren, voor alle vormen van gebruik (Open Data, SLA gebruikers). Gedacht wordt nu aan API’s per data domein (bijvoorbeeld radar, model, seismologie).

Houd er rekening mee dat KDP voortdurend in ontwikkeling is, met als doel de services voor onze gebruikers te verbeteren. Ons doel is om alleen functionaliteit te ontwikkelen die echt nodig is voor onze gebruikers. Feedback wordt daarom op prijs gesteld! U kunt ons bereiken via e-mail (dataservices@knmi.nl).

Uitnodiging om mee te werken aan de ontwikkeling van ‘radardata API’s’

Interesse om mee te werken aan de ontwikkeling van de ‘radardata API’s’? We gaan in april starten met het ontwikkelen van deze radardata API’s. Geef uw interesse aan via een email naar dataservices@knmi.nl met radar API als onderwerp, dan nemen wij contact met u op. Meer informatie volgt ook in onze volgende nieuwsbrief.