Nieuwsbrief 12 maart 2020

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

  • KNMI Data Centrum (KDC) en KNMI Data Platform (KDP) overgangsfase
  • Korte terugblik op onderhoud KNMI Data Centrum (KDC) op 2 maart 2020
  • Binnengekomen vragen n.a.v. de digitale transformatie
  • Toelichting KNMI Open Data downloadfaciliteit
  • Uitnodiging om mee te werken aan de ontwikkeling van ‘radardata API’s’

KNMI Data Centrum (KDC) en KNMI Data Platform (KDP) overgangsfase

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een aankondiging gedaan van de overgang van het huidige KNMI Data Centrum (KDC) naar het nieuwe KNMI Data Platform (KDP). FTP- en HTTP-downloads worden hierbij vervangen door API-downloads. De omzetting van KDC naar KDP heeft alleen invloed op de manier van data downloaden, niet op de dataproducten die we aanbieden.

De planning is om vanaf eind maart 2020 over te gaan van KDC naar KDP. We gebruiken de maand april als overgangsfase waarin zowel FTP/HTTP als API parallel beschikbaar zijn. Dit geeft u tijd voor het omzetten van datascripts, het uittesten ervan en het stellen van eventuele vragen.

Korte terugblik op onderhoud KNMI Data Centrum (KDC) op 2 maart 2020

Om onze services te kunnen verbeteren hebben we op maandag 2 maart 2020 onderhoud uitgevoerd. Hierdoor was het KNMI Data Centrum voor een groot deel van de dag niet beschikbaar. Aan het eind van de werkdag is het KDC zonder problemen weer online gekomen.

Binnengekomen vragen n.a.v. de digitale transformatie

Naar aanleiding van onze berichtgeving over de digitale transformatie op het KNMI zijn er vragen binnengekomen. Hieronder een aantal uitgelicht die we graag willen delen met de lezers van de nieuwsbrief:

Vragen

Antwoorden

Als regelmatig gebruiker van uw gegevens, aangeboden via het KNMI DataCentrum portaal, zijn wij erg geïnteresseerd in het nieuwe KNMI Data Platform, dat gepland is eind maart beschikbaar te komen. Wij willen ons daarop voorbereiden. Kunt u mij vertellen of van de KDP API al een beschrijving te vinden is, of eventueel zelfs een online testversie?

We streven ernaar om de API’s en documentatie in testversies beschikbaar te hebben voor eind maart. In de maand april zullen KDC en KCP beschikbaar zijn zodat u parallel kunt draaien en testen. Ons doel is om ten minste 4 weken parallel KDC en KDP aan te bieden.

Wij gebruiken momenteel OpenDAP om data op te halen. Heeft dit ook consequenties voor ons?

Ja, OpenDap is in eerste instantie niet meer als service beschikbaar op KDP.

Voordat de API operationeel is zal er volgens uw website eerst een 'initially more primitive data platform' komen. Hoe werkt het binnenhalen van de synoptische dataset daar?

Het binnenhalen van de data gaat via een download API. Deze API bestaat uit twee aanroepen: listfile, waarmee op basis van dataset naam de lijst van beschikbare files wordt opgehaald en getfile, waarmee een specifieke file kan worden opgehaald.

Bestaat er ook een idee om in de toekomst de model data van Hirlam en Harmonie op een AWS S3 beschikbaar te stellen?

Het nieuwe KDP draait op AWS. Directe toegang tot de S3 buckets hebben we nu nog niet voorzien, maar is een feature die we zeker in overweging nemen.

Naar aanleiding van de nieuwsbrief wilde ik aangeven dat we geïnteresseerd blijven in de weeralarmen die we nu via XML en FTP binnenhalen.

De beschikbaarheid van het xml-dataproduct 'weeralarm' (via ftpservice.knmi.nl) verandert niet, de aangekondigde migratie staat hier helemaal los van.

Wanneer gaat de overgang gebeuren, en hoeveel waarschuwing geven jullie?

De overgangsfase gaat in april in. Er is dan een fase waarin beide datastromen parallel draaien waardoor u kunt proefdraaien. We brengen u op de hoogte via de nieuwsbrieven en via onze website data.knmi.nl. Doel is om 4 weken parallel KDC en KDP aan te bieden.

Toelichting KNMI Open Data downloadfaciliteit

De KNMI Open Data downloadfaciliteit, KDC/KDP is in gebruik voor het beschikbaar stellen van Open Data voor hergebruik. Dat is: actief beschikbaar stellen van data als gratis downloadbare bestanden. Ons doel is om de KNMI data voor zoveel mogelijk partijen beschikbaar en toegankelijk te maken. Echter, de dienstverlening rond gratis downloadbare datasets wordt vanuit kostenoogpunt beperkt gehouden. De downloadfaciliteit en –capaciteit voor het beschikbaar stellen beperkt zich tot een inspanningsverplichting met betrekking tot beschikbaarheid en tijdigheid. Bij Open Data gelden geen service level afspraken, het KNMI heeft een alternatief: een (betaal) optie voor data downloads met een Service Level Agreement. Bent u geïnteresseerd in deze faciliteit dan kunt u contact opnemen met dataservices@knmi.nl.

Uitnodiging om mee te werken aan de ontwikkeling van ‘radardata API’s’

Inmiddels hebben we een aantal reacties binnen gekregen om mee te werken aan de ontwikkeling van de ‘radardata API’s’. We gaan in april starten met het ontwikkelen van deze radardata API’s. Dit kunnen we met verschillende werkvormen aanpakken afhankelijk van beschikbaarheid en tijd van de geïnteresseerden. We denken hierbij aan bijvoorbeeld: deelname aan een design sprint, API design workshop, testen van API versies, Radar API hackaton. Samen met de geïnteresseerden gaan we een vorm kiezen.

Nog niet aangemeld en toch interesse? Aanmelden kan nog steeds via een email naar dataservices@knmi.nl met Radar API als onderwerp, dan nemen wij contact met u op om dit te bespreken.