Nieuwsbrief 16 april 2020

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

  • Voortgang KNMI Data Platform
  • Bedankt voor deelname aan onze enquête
  • Update Radar API groep

Voortgang KNMI Data Platform

Zoals in onze vorige nieuwsbrief vermeld lopen wij een maand vertraging op in de uitrol en implementatie van het nieuwe KNMI Data Platform. Begin mei 2020 verwachten wij de overgangsfase te kunnen starten. Deze zal dan doorlopen tot half juni 2020.

Het ontwikkelteam van het KNMI Data Platform werkt momenteel aan de implementatie van het API developer portaal, waarin de API’s beschikbaar komen. Zodra het werk hieraan gereed is, wordt het voor testen beschikbaar gesteld. Ook zullen we dan voorbeelden van API gebruik beschikbaar maken.

Bedankt voor deelname aan onze enquête

In een aparte mail bent u een aantal weken geleden uitgenodigd om deel te nemen aan onze enquête over gebruikerswensen en service. Een flink aantal van onze lezers heeft hieraan meegedaan, waarvoor hartelijk dank. De resultaten zijn voor ons erg waardevol en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het nieuwe KNMI Data Platform.

Eén resultaat die uit de enquête duidelijk naar voren kwam is de wens om te kunnen downloaden via HTTP download (browse en klik). Zie de cirkeldiagram hieronder.

We gaan deze gebruikerswens daarom implementeren. HTTP download (browse en klik) zal waarschijnlijk kort na live gang KDP beschikbaar komen.

Cirkeldiagram enquete
Beeld: KNMI

Update Radar API groep

De Radar API groep is de laatste weken nog met een aantal deelnemers gegroeid. Hiermee hebben we nu een goede groep voor onze digitale werksessie die begin mei plaats zal vinden. De deelnemers worden hier persoonlijk van op de hoogte gebracht.