Nieuwsbrief 15 mei 2020

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

  • Voortgang KNMI Data Platform
  • Uitvraag KDC uitzetten
  • Aankondiging uitfaseren HIRLAM

Voortgang KNMI Data Platform

In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de overgang van het huidige KNMI Data Centrum (KDC) naar het vernieuwde KNMI Data Platform (KDP) begin mei 2020 van start zou gaan. Inmiddels zijn we hier dan ook intern druk mee bezig. We pakken de uitrol in fases aan, dat betekent dat we per week onze gebruikersgroep op KDP uitbreiden. Dit, zodat we gecontroleerd en overzichtelijk eventuele onvoorziene problemen kunnen opsporen en oplossen. We verwachten begin juni KDP beschikbaar te hebben voor al onze gebruikers. Hierop volgend gaan de 6 weken overgangsfase in waarbij KDC en KDP parallel draaien zodat u de tijd heeft om over te stappen.

Het ontwikkelteam van het KNMI Data Platform werkt momenteel aan het samenvoegen van de verschillende onderdelen van het KDP tot een geheel (zoals het API developer portal, de data catalogus, de web pagina’s), zodat het KDP opengezet kan worden voor gebruik.

Uitvraag KDC uitzetten

We hebben van verschillende kanten ter ore gekregen dat er in verband met de Corona-crisis lastige situaties kunnen ontstaan als wij KDC eind juli 2020 uitzetten. Daarom willen wij aan u vragen of u aan kunt geven of dit voor u het geval is. We hebben het hier over het volledig uitzetten van de ftp- en http-download functies via ons huidige platform. Uiteraard hebben we uw wens voor behoud van http-download meegenomen en gaan we dit zo snel mogelijk in het nieuwe KDP ter beschikking stellen. De ontwikkeling van deze functionaliteit start op 19 mei.

Informeer ons hierover via dataservices@knmi.nl.

Aankondiging uitfaseren HIRLAM

Los van de overgang naar ons nieuwe platform komt er ook een verandering in de weermodeldata portfolio van het KNMI. Per 1 juli 2020 is numerieke modeluitvoer van HIRLAM niet langer beschikbaar en blijft alleen HARMONIE-AROME productie over (op dit moment de deterministische uitvoer van cycle 40).  

Het HARMONIE-AROME rekengebied is beduidend kleiner dan dat van HIRLAM. Voor toepassingen die een groter (uitvoer) domein nodig maken, kan verwezen worden naar het ECMWF. Het KNMI kan faciliteren in de organisatie en setup van ECMWF data (via licentiebureau@knmi.nl). Op onderstaande web pagina’s kunt u zien wat mogelijk is.

Meer informatie lezen? Raadpleeg:

Ook op het KDC (KNMI data centrum) vindt u informatie over de verschillende weermodellen.

Voor verdere vragen over dit onderwerp is het Data Services team per email bereikbaar (dataservices@knmi.nl).