Nieuwsbrief 9 juni 2020

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

  • KNMI Dataplatform is online
  • Voortgang KNMI Dataplatform

KNMI Dataplatform is online!

Zoals in onze vorige nieuwsbrief is aangegeven pakken we de uitrol naar KNMI Dataplatform (KDP) in fases aan. Per week breiden we de gebruikersgroep uit, wat betekent dat u nu ook mee kunt kijken. Via de volgende url komt u op de landingspagina van KDP http://dataplatform.knmi.nl/. De beschikbare data producten zijn onder de tab ‘Data Catalogus’ te vinden, deze zijn gelijk aan dat wat op het KDC beschikbaar is. Via de tab ‘Developer Portal’ vindt u informatie over hoe het gebruik van API is geregeld.

Al eerder is gemeld dat de presentatie via KDP in ontwikkeling is, ook in technisch opzicht (bijvoorbeeld het aanvullen met de optie om ook weer http-downloading terug te krijgen). We horen graag van u via DataServices@knmi.nl als u ergens tegenaan loopt.  

Volgende week gaan we de link naar KDP bekend maken op de KDC website zodat alle gebruikers op de hoogte zijn. Vanaf die week gaan de 6 weken parallel draaien van KDP en KDC in. Planning is om KDC per maandag 27 juli definitief te vervangen door KDP. We blijven u uiteraard hierover op de hoogte houden.

Voortgang KNMI Dataplatform

Het ontwikkelteam van het KNMI Dataplatform werkt momenteel aan het downloaden via de catalogus (via browsen en klikken) mogelijk te maken. Daarnaast wordt gewerkt aan de data upload API, als voorbereiding voor de Ruisdael meetcampagne. Het KDP is verantwoordelijk voor de opslag en distributie van de data voor het Ruisdael consortium. Voor meer informatie over Ruisdael, zie de Ruisdael website.

Voor het derde kwartaal staat de ontwikkeling van de radar API op het programma. Via de nieuwsbrief is er een radar API werkgroep gevormd. Met deze groep wordt een workshop gepland om de wensen rond de API te inventariseren. Via deze nieuwsbrief houden wij u ook op de hoogte van deze toekomstige ontwikkelingen.