Nieuwsbrief 7 december 2020

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

 • KDP voortgang
 • Tyk migratie
 • Uitfaseren oude versie Meteo data
 • INSPIRE compatibele (compliant) dataproducten binnenkort voorzien van geharmoniseerde metadata

KDP voortgang

Het ontwikkelteam van het KDP is van start gegaan met het bouwen van radar APIs en het verbeteren/rationaliseren van de radar productieketen. Dit laatste is gericht op het gecontroleerd, sneller kunnen inzetten van verbeteringen in de radarproducten (van research naar operationeel product). Met de radargebruikersgroep hebben we besloten om als eerste verbetering een ‘data notification API’ in te richten. Hierbij kan een gebruiker zich registreren om een bericht te ontvangen zodra er nieuwe data binnen een dataset beschikbaar is.
Aankomende weken zal het team zich richten op het testen van deze API met de radargebruikersgroep.
 
Om in lijn te komen met de API overheidsrichtlijnen hebben we de huidige APIs aangepast. De oude versies blijven parallel beschikbaar. Zie de pagina over onze API deprecation policy.

Tyk migratie

Op 17 december 2020 voeren we een Tyk migratie uit. Tyk is het API management platform dat door het KNMI wordt gebruikt. Tijdens de migratie is de volgende functionaliteit tijdelijk niet beschikbaar in de Developer Portal:

 • Gebruikersregistratie;
 • Gebruikersverificatie;
 • Verzoek om nieuwe API keys;

Bestaande API keys blijven werken tijdens en na de migratie. Er zou geen down-time zijn voor de beschikbare APIs. Gebruikers hoeven geen wijzigingen aan te brengen in hun bestaande applicaties.

Uitfaseren oude versie Meteo data

Ter kennisgeving; De oorspronkelijke versie van de dataset 'Meteo data - actuele synoptische weerwaarnemingen KNMI Nederland per 10 minuten' (Actuele10mindataKNMIstations/1) wordt uitgefaseerd (voorzien voor eind eerste kwartaal 2021) en wordt daarmee definitief vervangen door versie Actuele10mindataKNMIstations/2. De nieuwe versie is al enige tijd beschikbaar en bevat in de filenaam zowel de datum als de meettijd.

INSPIRE compatibele (compliant) dataproducten binnenkort voorzien van geharmoniseerde metadata

INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) is een Europese kaderrichtlijn voor een EU-infrastructuur die uitwisseling van geo-informatie mogelijk maakt voor (her)gebruik door overheden en het algemene publiek. Momenteel werkt KNMI aan het volgens deze richtlijnen beschikbaar maken van 5 geharmoniseerde KDP datasets:

 • Aardbevingen Nederland,
 • Gecontroleerde klimatologische daggegevens,
 • Actuele synoptische weerwaarnemingen,
 • Netwerk van KNMI waarneemstations,
 • Seismologische meetstations.

De metadata voldoet dan aan de INSPIRE eisen en zijn geharmoniseerd en hebben uniforme EU-kenmerken en definities van objecten en (verplichte) attributen. Hiermee kunnen ze vlot via services uitgewisseld en onderling vergeleken worden.