Nieuwsbrief 19 maart 2021

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

  • Voortgang ontwikkeling KDP data catalogus
  • Terugkoppeling Enquête: KDP - data catalogus
  • Eerste Ruisdael dataset te vinden op KDP
  • KNMI dag- en uurgegevens via projects.knmi.nl niet bereikbaar

Voortgang ontwikkeling KDP data catalogus

Het KDP ontwikkelteam werkt aan het verbeteren van de zoekfunctie van de data catalogus. De basisinformatie voor de zoekfunctie zijn de beschrijvingen van de datasets, de metadata. Het KDP ontwikkelteam is momenteel bezig met deze metadata op orde te brengen.

In de huidige situatie hebben we metadata in verschillende formaten met inconsistenties tot gevolg. Daarom brengen we de metadata nu samen in één ‘single source of truth’. Dit maakt het verbeteren, aanpassen en distributie van de dataset metadata eenvoudiger en vormt de input voor de zoekfunctie. Voor de zoekfunctie gaat KDP gebruik maken van CKAN, een open source pakket wat breed gebruikt wordt voor Open Data (onder andere bij data.overheid.nl).

Terugkoppeling Enquête: KDP - data catalogus

Een aantal weken geleden heeft het KDP ontwikkelteam een enquête uitgestuurd om naar uw mening te vragen over de huidige data catalogus (nulmeting). Met behulp van de enquête willen we meer inzicht krijgen in uw ervaring met het gebruik van de data catalogus. De resultaten worden meegenomen bij het doorontwikkelen van de functionaliteit van onze data catalogus zodat deze aansluit bij de wensen van onze gebruikers.

Eerste Ruisdael dataset te vinden op KDP

Sinds kort hebben we de eerste dataset vanuit het Ruisdael project via KDP ontsloten. Het gaat om een dataset die de uurlijkse data bevat van de Ruisdael Observatory's Metek Micro Rain Radars (SN 0510056436) die geplaatst zijn in Green Village (Van Den Broekweg 4, 2628 CR Delft). Het tijdsinterval van de metingen is 10 seconden en de range resolution is 35 meter. Green Village is een test site, houdt daarom rekening met mogelijke effecten op kwaliteit en beschikbaarheid van de data.

Zie KDP dataproduct ‘Neerslag - 10 seconden metingen door ruisdael micro rain radar (metek) in green village (tu delft)’.

KNMI dag- en uurgegevens via projects.knmi.nl niet bereikbaar

Sinds half februari zijn de klimatologische pagina’s offline gegaan en is het niet mogelijk om dag- en uurwaarden via interactieve selectie te downloaden. Dit was niet voorzien en dat resulteerde in een grote hoeveelheid vragen hierover. Op KDP is hier geen gelijkwaardig alternatief voor, omdat het gaat om klimatologische gegevens en wij op het KNMI Dataplatform zeer beperkt klimaatgegevens hebben staan, maar vooral real time actuele datasets aanbieden.
In samenwerking met het team dat over deze pagina’s gaat verwijzen we nu naar de ongefilterde, totale dataset op https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie-metingen-en-waarnemingen. De selectie-scripts moeten opnieuw worden gemaakt voor een nieuwe omgeving. Het duurt zeker een maand voor ze beschikbaar zijn. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de KNMI Klimaatdesk via klimaatdesk@knmi.nl.