Nieuwsbrief oktober 2022

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij het KNMI Data Platform (KDP). In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor de vervanging van de anonieme API key, gebruikersanalyse tool Matomo en nieuwe datasets in KDP.

Anonieme API key vervangen

Zoals elk jaar is nu ook weer de anonieme API key vervangen. Deze blijft beschikbaar tot 1 juli 2023. De lifecycle van de anonieme API key is een jaar, om eerlijk gebruik te garanderen en operatie kosten van KDP goed af te stemmen. Mocht u hinder hiervan ondervinden, dan kunt u gebruik maken van een geregistreerde key die niet verloopt. Deze geregistreerde API key kunt u onbeperkt (binnen de gestelde "rate limit" en "quota") gebruiken en hoeft u niet de "rate limit" en "quota" te delen met anderen. Dit geeft u veel meer onafhankelijkheid en uw applicatie is niet meer afhankelijk van de levenscyclus van de anonieme API key. Voor meer informatie voor de geregistreerde key kunt u kijken op de volgende website: 

https://developer.dataplatform.knmi.nl/get-started 

Beëindiging van OSCAR/Surface Volume A legacy-bestanden 14 december 2022

We willen u informeren dat WMO Volume A "Observing Stations and WMO Catalog of Radiosondes" op 14 december 2022 zal worden stopgezet. KDP heeft deze dataset niet als open data, maar we willen graag berichten over de mogelijke impact op uw bestaande systemen. Vanaf 14 december moet je overschakelen naar OSCAR/Surface [https://oscar.wmo.int/surface/] voor het ophalen van metadata van stations (surface & radiosondes). Mocht u vragen en/of suggesties hebben met betrekking tot de beëindiging van Volume A legacy-bestanden, of met de migratie van uw IT-systemen naar de OSCAR/Surface-API, neem dan contact met ons op via opendata@knmi.nl

Ruimer archief voor Actuele10mindataKNMIstations/2

De dataset Actuele10mindataKNMIstations is een dataset van waarneemgegevens van 53 geautomatiseerde weerstations met een archief van 72 uur. De gegevens in deze dataset zijn tot verder in het verleden in archief beschikbaar, maar dan op basis van anders ingedeelde datasets die maandelijks aangevuld worden en geordend per categorie/variabele. Er is nu geen goede aansluiting tussen de Actuele10mindataKNMIstations en zijn gearchiveerde data, en daarom is de bewaartijd hiervan de verlengd naar twee maanden. Merk op dat de deze dataset uitdrukkelijk bedoeld zijn voor near real time (NRT) gebruik.

Matomo

Sinds kort maken wij gebruik van Matomo om het gedrag van onze gebruikers op KDP te kunnen analyseren. We hebben gekozen voor Matomo omdat wij 100% de gegevens in eigen beheer hebben, het open source software is en voldoet aan de AVG/GDPR. Meer informatie hierover is te lezen bij Matomo zelf. Wij hebben voorlopig alleen dataplatform voorzien van Matomo en hopen zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Mocht u zelf nog goede suggesties hebben voor verbetering van ons portaal, dan mag u dit altijd sturen naar opendata@knmi.nl.  

Nieuwe Datasets

Het KDP wordt continu bijgewerkt en in deze periode zijn er nieuwe datasets en nieuwe versies van datasets gepubliceerd. 
Nieuwe dataset Omschrijving
AEOLUS_LARISSA_2A  Deze dataset bevat AOD (Aerosol Optische Diepte) schattingen die zijn afgeleid van LARISSA waarnemingen (Lidar Aerosol Retrieval based on Information from Sea Surface Aerolus)
daily_updated_rr_eobs  Neerslag - dagelijkse updates van gegridde velden van dagsommen van neerslag afgeleid van stations in Europa (E-OBS dataset)
daily_updated_tg_eobs  Temperatuur - dagelijkse updates van gegridde velden van daggemiddelde temperatuur afgeleid van stations in Europa (E-OBS dataset) 
daily_updated_tn_eobs  Temperatuur - dagelijkse updates van gegridde velden van minimumtemperatuur afgeleid van stations in Europa (E-OBS dataset) 
daily_updated_tx_eobs  Temperatuur - dagelijkse updates van gegridde velden van maximumtemperatuur afgeleid van stations in Europa (E-OBS dataset) 
ijsselmeer_fl47_fl48_turb_20hz  Sonische anemometer waarnemingen van de twee RWS stations FL47 en FL48 op het IJsselmeer, afgeleid van 20 Hz geresampelde data.
ijsselmeer_fl47_fl48_turb_50hz  Sonische anemometer waarnemingen van de twee RWS stations FL47 en FL48 op het IJsselmeer, afgeleid van 50 Hz geresampelde data. 
precipitation_NL_ensemble_nowcast_5min  Neerslag - radar/regenmeter 5-minuut ensemble nowcast van neerslag in Nederland 
spi1_daily  SPI-1 - Standardized Precipitation Index (SPI) over 1 maand 
spi3_daily  SPI-3 - Standardized Precipitation Index (SPI) over 3 maanden 
spi6_daily  SPI-6 - Standardized Precipitation Index (SPI) over 6 maanden