API workshop januari 2024

Op woensdag 24 januari 2024 organiseren wij de KNMI Data Platform API workshop. Op deze dag, bedoeld voor iedereen die KNMI-data gebruikt of gaat gebruiken, maakt u kennis met de API's die het Data Platform te bieden heeft. Ook is er volop gelegenheid om uw wensen rondom KNMI-datavoorziening en API-ontwikkelingen met ons te delen. De dag is praktijkgericht en vooral gericht op softwareontwikkelaars en onderzoekers die gebruik maken van KNMI-data. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier (verplicht, beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Programma

09.00   Registratie en koffie
09.15   Introductie
09.45   Workshops ronde 1 
10.45   Koffiepauze
11.00   Workshops ronde 2
12.00   Demonstratie use case
12.30   Lunch 
13.00   Raadpleeg onze Data Dokters
14.00   Einde

Tijdens de sessie ‘Raadpleeg onze Data Dokters’ kunt u onze klimaat- en meteorologische experts specifieke vragen stellen over hoe u KNMI-gegevens kunt gebruiken om uw meteorologische en klimaatgerelateerde vragen te beantwoorden. Om ons in staat te stellen deze sessie voor te bereiden, kunt u via het inschrijfformulier alvast een vraag doorgeven.

Workshops

Workshops januari 2024

Open Data API 

De Open Data API kan gebruikt worden om bestanden op te halen uit onze datasets. In deze workshop leert u hoe u de API aanroept. U leert hoe u een enkel bestand, een hele dataset of specifieke bestanden kunt ophalen op basis van de filterparameters. We gaan ook in op het gebruik van de verschillende bestandsformaten waarin onze datasets zijn opgeslagen.

EDR API 

Met de EDR API kunt u datasets bevragen op specifieke parameters op een spatio-temporele manier, waardoor u minder vaak hele datasets hoeft te downloaden. In deze workshop leert u hoe u de API kunt bevragen, van eenvoudige tot meer geavanceerde queries. U leert ook over het CoverageJSON uitvoerformaat en hoe u het kunt visualiseren.

WMS API 

De Web Mapping Service (WMS) kan worden gebruikt om sommige van onze datasets te visualiseren. Onze WMS endpoints kunnen als kaartlaag worden toegevoegd aan verschillende WMS clients. In deze workshop leert u hoe u Open GeoWeb kunt gebruiken om toegang te krijgen tot onze WMS.

Notification Service 

De Notification Service kan worden gebruikt om automatisch op de hoogte te worden gebracht van updates van de bestanden in onze datasets. In deze workshop leert u hoe u verbinding kunt maken met de service via het MQTT protocol. U leert hoe u automatisch een bestand kunt ophalen als een KNMI dataset wordt bijgewerkt.

GeoWeb componenten

Open GeoWeb is een open source meteorologische webclient ontwikkeld door een consortium van nationale meteorologische diensten, waaronder het KNMI. De GeoWeb componenten kunnen worden geïntegreerd in uw eigen website of applicatie om meteo data te visualiseren. In deze geavanceerde workshop leert u hoe u GeoWeb componenten en Adaguc WMS server kunt opzetten met behulp van Docker.

Future KDP 

Bespreek je wensen voor de toekomst van het KNMI Data Platform

Praktische informatie

De dag vindt plaats in De Bilt, Utrecht, is gratis toegankelijk en lunch wordt verzorgd. De workshops zullen in het Engels zijn. Voor deelname aan een workshop dient u een laptop mee te nemen. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier (verplicht, beperkt aantal plaatsen beschikbaar).