Nieuwsbrief februari 2024

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij het KNMI Data Platform (KDP). In deze nieuwsbrief hebben we exclusief aandacht voor de ontwikkelingen rondom ons korte termijn weersverwachtingen model HARMONIE. 

Harmonie UWC West

In dit artikel willen we u informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het realiseren van een nieuwe HARMONIE, ons korte termijn weersverwachtingen model. Daarnaast stellen we middels dit artikel ook een testset beschikbaar van het nieuwe model om een soepele overgang te waarborgen. De nieuwe HARMONIE wordt op een nieuwe supercomputer gedraaid voor de partners van het UWC West consortium, waaronder Denemarken, IJsland, Ierland en Nederland. Het hoofddoel van dit gezamenlijke initiatief is het verbeteren van korte termijn weersverwachtingen, terwijl we de operationele kosten op een vergelijkbaar niveau willen houden. Momenteel worden weersverwachtingen in De Bilt gegenereerd door een High-Performance Computer (HPC) ter plaatse. Vanaf 2024 zullen deze verwachtingen worden gegenereerd in samenwerking met andere meteorologische instituten, met behulp van een nieuwe HPC in IJsland. Deze verschuiving omvat niet alleen een verandering van de bron van de verwachtingen, maar ook van de resolutie en frequentie.

Technische verbeteringen:

  • Het model dat wordt gebruikt is Harmonie Cy43
  • De resolutie wordt verhoogd van 2,5 km2 naar 2 km2 gridpunten
  • Het aantal lagen gaat van 65 naar 90 voor nauwkeurigere verwachtingen
  • Het ensemble bestaat uit 15 leden, met elk uur 5 deterministische runs
  • De verwachting wordt uitgebreid van 48 uur naar 54 of 60 uur, afhankelijk van beschikbare rekenkracht en de wensen van UWC West
  • Het model zal een uitsnede van het domein NL maken uit het UWC West-domein

Wat blijft:

  • Harmonie data blijft in GRIB 1 format
  • De pakketten blijven aanwezig met dezelfde uitsneden
  • Pakketten 2 en 4 waren gesplitst omdat dit in licentiekosten kon schelen voor de afnemer. Nu dat niet meer uitmaakt, kan het zijn dat deze weer worden samengevoegd. Pas bij publicatie zal dit zeker zijn.  

Tijdspad

De lancering van de nieuwe HARMONIE Cy43 staat gepland voor eind februari. Naar alle waarschijnlijkheid zal begin april de oude HARMONIE Cy40 uitgezet worden. Om een soepele overgang te waarborgen, hebben we testsets klaargezet voor pakket 1 en pakket 3. De uitsnede van pakket 1 komt overeen met pakket 2a/b, en de uitsnede van pakket 3 komt overeen met pakket 4a/b en 5. Mocht u vooraf willen testen dan kunt u gebruikmaken van de testset door deze link te kopieren: https://filesender.surf.nl/?s=download&token=df6c9f10-8980-4e4e-bde3-9ed6dab66f29. Deze testset is geldig tot 26 februari, met het vooruitzicht dat dan een volledige teststroom op gang is gezet. De testset is groot, meer dan 1 GB, en bevat zowel pakket 1 (beginnend met HA43_N20) en pakket 3 (beginnend met HA43_N55). Deze grootte van de bestanden zijn representatief voor de nieuwe datastromen.

De bestandsnamen hopen we vergelijkbaar te houden met alleen een versieverandering, van harm40_* naar harm43_*. Dit zal pas zeker worden wanneer de datasets gepubliceerd zijn.

In een volgende nieuwsbrief zullen wij meer aandacht geven aan wat er verwacht kan worden van de nieuwe HARMONIE en zullen wij u op de hoogte brengen van de meteorologische verschillen tussen de oude en nieuwe weersverwachtingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met opendata@knmi.nl.

Infographic over de voordelen van één supercomputer in IJsland

Colofon

Grafische vormgeving: Rijksoverheid

Inhoud: KNMI Open Data team

Op logo's berust copyright van betreffende organisatie