Nieuwsbrief maart 2024

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij het KNMI Data Platform (KDP). In deze nieuwsbrief hebben we exclusief aandacht voor de ontwikkelingen rondom ons korte termijn weersverwachtingen model HARMONIE. 

Nieuwe HARMONIE Cycle 43 nu beschikbaar

Het moment waar velen van u naar hebben uitgekeken is eindelijk aangebroken: de lancering van de eerste producten van de langverwachte HARMONIE Cycle 43 op het KNMI Data Platform! Met deze nieuwe cycle zijn er niet alleen technische verbeteringen doorgevoerd, maar ook meteorologische veranderingen die van invloed zullen zijn op uw analyses en voorspellingen.

Technische verbeteringen

Met de overgang naar de nieuwe HARMONIE Cycle 43, vergezeld van een overstap naar een nieuwe supercomputer op IJsland, zijn er significante technische verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er een aantal technische en inhoudelijke verschillen met de huidige HARMONIE Cycle 40 waardoor het model andere meteorologische karakteristieken krijgt.

De veranderingen zijn:

  • De horizontale resolutie is verbeterd van 2.5 naar 2.0 km gridpunten
  • Meer verticale lagen, van 65 naar 90 lagen, waarbij de onderste van 12 naar 5 meter hoogte gaat
  • Het modeldomein is aanzienlijk uitgebreid
  • De draaifrequenties verhoogd naar uurlijkse runs met 60 uur verwachting
  • 5 ensembleleden per uur met een 60-uursverwachting voor elk ensemblemember
  • Gebruik van een Single Precision versie van het verwachtingsmodel
  • Gebruik van de T2m en RH2m in de data-assimilatie voor de atmosfeer
  • Het gebruik van ECMWF EPS members als rand voor het UWC West ensemble (zie afbeelding)
  • Het gebruik van Stochastic Parameter Perturbation (SPP) als methode om spreiding in de ensemblemembers in het model zelf te genereren

Een belangrijke technische verandering is de verhoogde resolutie van de uitsnede rond Nederland. Het aantal punten gaat van 300x300 naar 390x390, en de resolutie verbetert van 2.5 naar 2.0 km. Daarentegen heeft de tweede uitsnede, die bijna het hele UWC-West gebied omvat, geen verhoogde resolutie ten opzichte van het huidige West-Europa gebied. Het totaal aantal punten neemt echter toe voor beide pakketten, wat resulteert in grotere bestandsgroottes.

Meteorologische veranderingen

Deze technische verbeteringen hebben niet alleen gevolgen voor de nauwkeurigheid van de data, maar ook voor de meteorologische modellering zelf. Zo is er een verbeterde weergave van mist en lage wolken, evenals aanpassingen in turbulentieschema's en microfysische processen. Een vernieuwde landgebruikkaart draagt bij aan een realistischere weergave van vegetatiedistributies en de jaarlijkse gang van ruwheid. Wij raden u aan het volledige artikel van Sander Tijm in Meteorologica (maart 2024) te lezen voor een diepgaande analyse van de effecten van deze nieuwe HARMONIE Cycle 43 op uw werkzaamheden.

En hoe nu verder?

We hebben deze dataset zo snel mogelijk gepubliceerd. Het kan zijn dat er af en toe nog een file kan ontbreken, omdat hij nog niet 100% stabiel is. Hier wordt aan gewerkt om dit zo stabiel mogelijk te krijgen. 

Op dit moment wordt alleen product 1 op KDP geplaatst tezamen met de reforecasting van dit product, dit zijn de deterministische runs van Harmonie voor het Nederlandse gebied. De ensemble runs van Cy43 zijn nog niet operationeel beschikbaar. We streven ernaar om zo snel mogelijk de andere producten live te zetten zodra ze gereed zijn. Dit gaat dan om de producten P2, P3, P4, P5, BES en de reforecasts. Vanwege het uitzetten van onze eigen HPC en de vertragingen waarmee we te maken hebben gehad, is het proces gestart om HARMONIE Cy40 schaduw te blijven draaien naast Cy43. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over hoelang deze duale fase zal duren. Het einde van de duale fase , wordt in samenspraak met de afnemers vastgesteld

Links naar de datasets

Product 1: https://dataplatform.knmi.nl/dataset/harmonie-arome-cy43-p1-1-0

Reforecast van oktober 2020 tot en met september 2023: https://dataplatform.knmi.nl/dataset/harmonie-arome-cy43-p1-reforecast-1-0 

Het UWC West gebied (rood) met daarin de 2.0 km lat-lon uitsnede rond Nederland (groen) en de 5.5 km rotated lat-lon uitsnede die bijna het hele gebied bedekt (blauw).
Beeld: ©KNMI

Colofon

Grafische vormgeving: Rijksoverheid

Inhoud: KNMI Open Data team

Op logo's berust copyright van betreffende organisatie