KNMI data producten

Hieronder worden data producten weergegeven die het KNMI aanbiedt. Ze zijn ingedeeld in verschillende categoriën zoals actuele waarnemingen, klimatologische gegevens, radar, satelliet of advies producten, maar ook producten verkregen met modellen zoals atmosfeer- of waterstand modeldata.

Het KNMI verstrekt de beschikbare data producten in formaten en codes die voldoen aan nationale en internationale standaard in de meteorologie. Bij de beschrijving van alle data producten zijn de codes, data formaten en waar van toepassing ook een inhoudelijke beschrijving van het te leveren gegevensbestand vermeld.

In de meteorologie wordt de internationale tijdrekening volgens gecoördineerde universele tijd (UTC) gebruikt. Voorheen werd deze aangeduid met Greenwich Mean Time (GMT).

  • Voor omrekening naar Midden Europese Tijd in Nederland geldt: MET = UTC + 1 uur
  • Tijdens de Midden Europese Zomer Tijd in Nederland geldt: MEZT = UTC + 2 uur