dp1: Oppervlaktewaarnemingen NL per 10 minuten, extern gebruik

Synoptische in-situ metingen per 10 minuten vanuit alle beschikbare operationele stations in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal Plat Noordzee in het formaat van ASCII txt-bestanden.

Actuele gegevens per 10 minuten van alle beschikbare meetstations in het nationaal meteorologisch meetnet. De gegevens zijn om circa 6 minuten na waarneemtijdstip beschikbaar. Gemiste waarden worden zoveel als mogelijk is in tijdintervallen van eveneens 10 minuten aangevuld. De gegevens worden verstrekt in de vorm van een data pakket zonder selectie mogelijkheid.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL/OBS/SURF/10M/EXT
  • Filenaam: kmds_alle_stations_10001_jjjjmmdduumm.dat
  • Data volume: 121 KB/file
  • Formaat: ASCII txt file

Jaarlijkse licentiekosten

Vanaf 1 januari 2009 gelden geen licentievoorwaarden/kosten voor dit product

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering FTP service: € 3079,58

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.