dp2: Gecodeerde bulletins uurlijkse oppervlaktewaarnemingen NL

Synoptische in-situ-waarnemingen per uur, inclusief tijdige dataherstel van alle beschikbare operationele stations in Nederland en het Nederlandse deel van de Continentale Noordzee in het formaat van gecodeerde WMO-bulletins.

Gecodeerde actuele gegevens per uur van alle parameters afkomstig van alle beschikbare meetstations in het nationaal meteorologisch meetnet. De gegevens worden verstrekt in de vorm van WMO SYNOP bulletins, die waarnemingen in de vorm van gecodeerde reports van stations bevatten. De inhoud van de Nederlandse SYNOP bulletins is volgens internationaal voorschrift gedefinieerd. Het gebruik van de gegevens is belastbaar met uitzondering van de zogeheten WMO Essential Data. Van de stations worden bepaalde uurgegevens apart bijgeleverd in KLIM bulletins.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-OBS-SURF-CODED-1H
  • Bulletin headers: zie SYNOP bulletin lijst en KLIM bulletin lijst
  • Data volume van alle beschikbare SYNOP en KLIM bulletins: ca. 5 KB per uurlijkse waarneming
  • Formaat: WMO FM 12-X SYNOP aangevuld met de nationale code NF 01 KLIM

Opmerking: in de komende jaren worden de WMO codes SYNOP en KLIM vervangen door BUFR

Jaarlijkse licentiekosten

Vanaf 1 januari 2009 gelden geen licentievoorwaarden/kosten voor dit product

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering FTP service: € 1126,08

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.