dp3: Gedecodeerde bulletins uurlijkse oppervlaktewaarnemingen NL

Synoptische in-situ waarnemingen per uur vanuit alle beschikbare operationele stations in Nederland, het Nederlandse deel van het continentaal plat en vanuit aangrenzende stations in Duitsland en België. Gedecodeerde WMO-bulletins in ASCII txt formaat.

Actuele gegevens per uur van alle beschikbare meetstations in het nationaal meteorologisch meetnet geëxtraheerd en gedecodeerd uit WMO reports. Gemiste gegevens worden zoveel als mogelijk nageleverd. De gegevens zijn beschikbaar in de vorm een gestandaardiseerd gegevenspakket. Aan dit pakket zijn de waarnemingen toegevoegd van een aantal grensstations in België en Duitsland.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL/OBS/SURF/DECODED/1H
  • Beschikbaar: H+11 minuten
  • Nalevering: H+21 minuten
  • Filenaam: jjjjmmdduu_decoded_synops_NL.txt
  • Data volume: 9,8 KB per file
  • Formaat: ASCII

Jaarlijkse licentiekosten

Vanaf 1 januari 2009 gelden geen licentievoorwaarden/kosten voor dit product

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering FTP service: € 1057,54

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.