dp4: Dagelijks meetnet voor de regenval van gegevens NL

Vooraf gecontroleerde gegevens van de 24-uurs (08-08 UTC) neerslaghoeveelheid van de stations in het klimatologische regenmeetnet.

Dagelijkse gegevens, over 24 uur, van de hoeveelheid neerslag (in de regenmeter) en de dikte van het eventuele aanwezige sneeuwdek, afkomstig van stations uit het klimatologische meetnet van het KNMI. Het tijdvak van 24 uur loopt van 08:00 – 08:00 UTC. Het net omvat ca. 320 vrijwillige regenwaarnemers. De gegevens worden dagelijks verstrekt nadat een voldoende aantal stations is ingewonnen en een primaire kwaliteitscontrole is uitgevoerd. Dagelijks zijn er 200 tot 250 stations met voldoende betrouwbare waarnemingen beschikbaar.

De volgende gegevens worden verstrekt:

 • KNMI stationsnummer
 • Stationsnaam
 • X en Y coördinaat (om privacy redenen in hele km’s)
 • Neerslagsom in tienden millimeters

Interpretatie van het sneeuwdek (sneeuwdekhoogte op het moment van waarnemen (07:55 UTC)):

 • 0 = geen sneeuwdek,
 • 1 t/m 996 = gesloten sneeuwdek, respectievelijk gemiddeld 1 t/m 996 centimeter sneeuwdekhoogte
 • 997 = gesloten sneeuwdek, gemiddeld dunner dan 1 cm dikte,
 • 998 = gebroken sneeuwdek,
 • 999 = sneeuw opgewaaid tot grote hopen

Opmerking: de waardes 997 en 998 komen in sneeuwsituaties geregeld voor en dienen niet verward te worden met een sneeuwdek van 10 meter.

Technische gegevens

 • Productnaam: NL/OBS/PCP/INSITU/24H
 • Beschikbaar: ca. 13:30 UTC
 • File naam: irisgegevens_jjjjmmdd.dat
 • Data volume: ca. 15 KB per file
 • Formaat: Standaard Data Formaat in ASCII

Jaarlijkse licentiekosten

Vanaf 1 januari 2009 gelden geen licentievoorwaarden/kosten voor dit product

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering FTP service: € 702,00

Opmerking: Door de dagelijkse wisseling in de deelnemende regenstations is dit dataproduct niet geschikt voor volledige reeksvorming op stationsniveau. Daarvoor kunnen met een vertraging van enkele weken de gevalideerde en gecompleteerde gegevens worden verstrekt door de Afdeling Klimatologische Dienstverlening van het KNMI.

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.