dp1: Actuele weerswaarschuwingen voor Nederland

Actuele gegevens in uurvakken over de KNMI weerswaarschuwingen in Nederland met betrekking tot ijzel en sneeuw, regen, zicht, onweer, windstoten, hittestress, wind/wateruitlopen. De informatie is beschikbaar in uurlijkse stappen met een voorspellingshorizon van +48 uur en gedetailleerd per provincie.

Het KNMI regionaliseert de waarschuwingen naar waarschuwingsregio (15) en hanteert daarbij 4 waarschuwingsniveaus:

 • geen waarschuwing
 • waarschuwing
 • extreem weer
 • weeralarm

De waarschuwingen kunnen gelden voor gladheid en sneeuwval, regen, zicht, onweer, wind­stoten, hitte en wind- en waterhozen en geven voor de termijn waarvoor ze geldig zijn voor elk uur een beschrijving van het verwachte weer.

De waarschuwingsgegevens worden getoond via de website van het KNMI, en zijn tevens beschikbaar voor algemeen gebruik in het domein van ‘publieke sector informatie’ middels een databestand.

Het databestand is beschikbaar op ca. + 5 minuten na het opstellen van een nieuwe update. De frequentie van opstellen is afhankelijk van de weersituatie. Standaard verversingtijd voor het niveau ‘geen waarschuwing, c.q. waarschuwing’ is ca. iedere 3 uur, in geval van een weeralarm kan dat oplopen tot een frequentie van ieder uur).

Het databestand bevat alle beschikbare informatie. Er worden geen subsets (bijv. per provincie) gemaakt.

Verstrekking: uitsluitend aan geregistreerde gebruikers.

Beeld: KNMI
Criteria (fenomenen en waarschuwingsdrempels)

Technische gegevens

 • Productnaam: text/warning/xxx/xxx/nl/48h/xml/
 • Bestandsnaam: knmi_waarschuwingen.xml
 • Data volume: ca. 2.5 Mb/bestand
 • Bestandsformaat: XML
 • Bewaartermijn: niet van toepassing

Gebruikers condities

a. Er gelden voor dit product geen licentiekosten.

b. Bij het gebruik van dit product zijn onderstaande aandachtspunten in acht te nemen:

 • hergebruik, re-distributie en kopiëren van de gegevens mag niet leiden tot schending van Intellectueel Eigendoms Recht (Engels: IPR)
 • dit product is uitsluitend bedoeld als vrij toegankelijke waarschuwingsinformatie en dient in een commerciële gebruiksomgeving ook als zodanig gebruikt te worden
 • bij hergebruik, re-distributie en kopiëren van de gegevens geldt de verplichting van bronvermelding ‘KNMI’
 • gebruikers zijn gehouden aan een adequate verversing van de actuele informatie en zorgvuldige en tijdige manier van distributie
 • tegenstrijdige of slecht actueel aansluitende berichtgeving in relatie tot de broninformatie dient ten alle tijde voorkomen te worden
 • onjuist en of onvolledig gebruik van de basiswaarschuwingsinformatie kan aanleiding geven tot het stopzetten van de distributie aan betreffende gebruiker; dit ter beoordeling van het KNMI

Verstrekkingscondities

a. Er gelden voor dit product geen verstrekkingskosten.

b. Beschikbaarstelling vindt alleen plaats aan geregistreerde gebruikers.

Beeld: KNMI
Bestandvoorbeeld