Atmosfeer modeldata

Er zijn 2 data producten (dp) in de categorie atmosfeer modeldata. Hieronder vindt u meer informatie over datapakket 1 en 3 waaronder technische gegevens en verstrekkingskosten per product. Daaronder staat meer uitleg over het ontstaan van atmosfeermodel HARMONIE.

HARMONIE 40: HiRLAM Aladin Research on Mesoscale Operational NWP in Euromed dynamics

Een samenwerkingsovereenkomst tussen het ALADIN-consortium en het HIRLAM-consortium (2005) had als hoofddoel 'om de ALADIN- en de HIRLAM-leden te voorzien van een geavanceerd NWP-model voor voorspellingen op korte en zeer korte afstand, inclusief Nowcasting, voor zowel onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten als operationeel gebruik'. Een gedeeld ALADIN-HIRLAM-systeem is ontwikkeld om de overgang naar een volledig gemeenschappelijke ALADIN-HIRLAM-code te vergemakkelijken: de zogenaamde "HARMONIE" -dynamiek. Bij de standaard horizontale resoluties <= 2,5 km, zijn het voorspellingsmodel en analysesysteem in feite die van het AROME-model van Météo-France (Seity et al, 2011; Brousseau et al, 2011; Bengtsson et al., 2017).

Het KNMI is op 1 maart 2013 na een testperiode van een jaar begonnen met operationele prognoseruns met het niet-hydrostatische convectie-toelaatbare HARMONIE-model.