dp1: KNMI HARMONIE40 datapakket nr. 1

Single Level en Boundary Layer Fields Nederland

Actuele roosterpunt informatie in de vorm van geselecteerde velden uit het originele rekengebied van het HARMONIE model van het KNMI.

De gegevens zijn dagelijks beschikbaar van de model runs  gebaseerd op de analyses van +00h = 00, 06, 12, en 18 UTC. De benodigde rekentijd bedraagt 2,5-3 uur.

 • Rekenrooster: Lambertprojectie
 • Product resolutie: 0,037° west-oost en 0,023° noord-zuid (300x300 punten)
 • Grid representatie: Regulier Lat/Lon
 • Gebiedsdefinitie: noord 55,877° N.B. zuid 49,0° N.B. / oost 11,063° O.L. en west 0,0° W.L.
 • Tijdstappen: +00u (+1u) +48u
 • Parameters: single level parameters
   
GRIB 1, local grib table
Afkorting Parameter beschrijving Code Leveltype Level TRI* Units
PMSL Luchtdruk herleid tot zeeniveau 1 103 0 0 Pa
U10 U-wind component 10 m 33 105 10 0 m/s
V10 V-wind component 10 m 34 105 10 0 m/s
2T Luchttemperatuur 2 m 11 105 2 0 K
2RH Relatieve luchtvochtigheid 52 105 2 0 %
TCC Totale hoeveelheid bewolking 71 105 0 0 %
LCC Low Cloud Cover (surface to 748 hPa) 73 105 0 0 %
MCC Medium Cloud Cover (748 to 424 hPa) 74 105 0 0 %
HCC High Cloud Cover (above 424 hPa) 75 105 0 0 %
CR Cumulatieve som regen 181 105 0 4 kg/m**2
CS Cumulatieve som sneeuw 184 105 0 4 kg/m**2
CG Cumulatieve som graupel 201 105 0 4 kg/m**2
INR Intensiteit regen 181 105 0 0 kg/m**2s
INS Intensiteit sneeuw 184 105 0 0 kg/m**2s
ING Intensiteit graupel 201 105 0 0 kg/m**2s
SC Snowcover 66 105 0 0 kg/m**2
BLH Boundary layer height 67 105 0 0 m
GR Global Radiation 117 105 0 4 J/m**2
SWR Net shortwave radiation 111 105 0 4 J/m**2
LWR Net long wave radiation 112 105 0 4 J/m**2
LH Latent heatflux 132 105 0 4 J/m**2
SH Sensible heat flux 122 105 0 4 J/m**2
CLB Wolkenbasis 186 200 0 0 m
CIG Column integrated graupel 201 200 0 0 kg/m**2
UWG U-component max windstoot 162 105 10 2 m/s
VWG V-component max windstoot 163 105 10 2 m/s

*TRI = Time Range Indicator, 0=instantaan, 2=som/max over afgelopen uur, 4 is geaccumuleerd gedurende verwachting.

Mogelijke toevoegingen
Afkorting Parameter beschrijving Code Leveltype Level TRI Units
U U-wind op hoogte 33 105 50,100,200,300 0 m/s
V V-wind op hoogte 34 105 50,100,200,300 0 m/s
T Temperatuur op hoogte 11 105 50,100,200,300 0 K
R Regen op hoogte 181 105 50,100,200,300 0 kg/kg
CW Wolkenwater op hoogte 76 105 50,100,200,300 0 kg/kg


Technische specificaties

 • Productnaam: NL/NWP/HA40/GRID/P1
 • Bestandsnaam: harm40_v1_P1_jjjjmmddhh.tar
 • Bestandsomvang: ca. 400 Mbytes per 48-uurs model run. Alle bestanden van 1 run zijn ingepakt in 1 tar-file, databestanden in GRIB1 (49 bestanden: 0-48 tijdstappen).
 • Bewaartijd op ftp-server: 4 opeenvolgende runs volgens standaardschema.

Licentiekosten per jaar in (EUR)

Geen

Verstrekkingkosten per jaar in (EUR)
Data extractie, roostertransformatie en data routering naar FTP server: 2500,00