Klimatologische gegevens

Deze categorie bevat 4 data producten (dp) klimatologische gegevens. Voor meer detalis over technische gegevens en verstrekkingskosten klikt u op een van de opties hieronder.

Alle in real time ontvangen uurlijkse waarnemingen en metingen uit het Meteorologisch Meetnet van het KNMI (Actuele waarnemingen - dp2: NL/OBS/SURF/CODED/1H) worden dagelijks op juistheid en volledigheid gecontroleerd.

De gevalideerde gegevens worden gearchiveerd in het Klimatologisch Informatie Systeem (KIS) van het KNMI. Uit de uurgegevens worden daggegevens (gemiddelden, extremen en hoeveelheden) samengesteld. Na de bewerking en archivering worden de data in het KIS niet meer gewijzigd. Dit waarborgt de gegevensintegriteit.

Toegesneden bestanden en gestandaardiseerde data pakketten van uurgegevens en etmaalgegevens kunnen worden verstrekt op werkdagen omstreeks 12:30 UTC. In verband met de data controle, die uitsluitend op werkdagen wordt uitgevoerd, bevat de levering de gegevens van  Dag – 1 (= “gisteren”) t/m Dag - 5. Daarmee wordt bereikt dat van de gekozen stations altijd een zo volledig mogelijk gevalideerde gegevensset beschikbaar is.