dp1: Kwaliteitsgecontroleerde klimaatgegevens NL per uur, gestandaardiseerd datapakket

Gecontroleerde klimatologische uurgegevens NL

Opmerking: De hierna gespecificeerde data per uur worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan geregistreerde gebruikers van actuele waarnemingen en metingen in het nationaal meteorologisch meetnet, te weten: Actuele waarnemingen - dp1: nl-obs-surf-10m-ext en/of dp2: nl-obs-surf-coded-1h en/of dp3: nl-obs-surf-decoded-1h.

Het KNMI voert op werkdagen een controledienst uit op alle ontvangen actuele data uit het meetnet van het KNMI. De data worden op kwaliteit gecontroleerd en eventueel aangepast. Zoveel als mogelijk worden ook ontbrekende waarden aangevuld. De gegevens worden vervolgens gearchiveerd in het Klimatologisch Informatie Systeem. Daarmee is de integriteit van de data gewaarborgd.

Externe verstrekking vindt plaats op werkdagen. De gegevens zijn beschikbaar in de vorm van een gestandaardiseerd pakket. Om te bewerkstelligen dat de gebruikers altijd over een optimaal gevalideerde set beschikken wordt op elke werkdag omstreeks 12:30 UTC een set geleverd voor Dag-1 (“gisteren”) tot en met Dag -5.

Stations (nummer en naam):

 • 210 Valkenburg VK
 • 235 De Kooy
 • 240 Schiphol LH
 • 249 Berkhout
 • 251 Terschelling Hoorn
 • 257 Wijk aan Zee
 • 260 De Bilt
 • 267 Stavoren
 • 269 Lelystad 
 • 270 Leeuwarden
 • 273 Marknesse
 • 275 Deelen
 • 277 Lauwersoog
 • 278 Heino
 • 279 Hoogeveen
 • 280 Groningen/Eelde LH
 • 283 Hupsel
 • 286 Nieuw Beerta
 • 290 Twenthe (VB)
 • 310 Vlissingen
 • 319 Westdorpe
 • 330 Hoek van Holland
 • 344 Rotterdam LH
 • 348 Cabauw
 • 350 Gilze Rijen
 • 356 Herwijnen
 • 370 Eindhoven VB
 • 375 Volkel
 • 377 Ell
 • 380 Maastricht/Beek LH
 • 391 Arcen

Uurgegevens

Voor ieder station worden de onderstaande gegevens verstrekt.

File: jjjjmmdd_climat1_data.dat

Parameter Toelichting
T Temperatuur 1,50 m in tiende graden C
TX6 Maximum temperatuur 1,50 m in tiende graden C in 6 uur tijdvak (4 parameters per dag)
TX6H Uurvak waarin TX6 is gemeten (4 uurvakken per dag)
TN6 Minimum temperatuur 1,50 m in tiende graden C in 6 uur tijdvak (4 parameters per dag)
TN6H Uurvak waarin TN6 is gemeten (4 uurvakken per dag)
TN10 Minimum temperatuur 0,10 m in tiende graden C in 6 uur tijdvak (4 parameters per dag)
TD Dauwpunt temperatuur 1,50 m in tiende graden C
RH Som van de vloeibare neerslag in het afgelopen uurvak in tiende mm’s (-1 betekent <0,05 mm)
DR Duur van de neerslag in het afgelopen uurvak in tiende delen van het uur
U Relatieve vochtigheid in %

File: jjjjmmdd_climat2_data.dat

Parameter Toelichting
DD Windrichting op 10 m in graden t.o.v. het ware noorden; gemiddelde over 10 minuten voorafgaand aan het hele uur
FF Windsnelheid op 10 m in tiende m/s; gemiddelde over 10 minuten voorafgaand aan het hele uur
FH Windsnelheid op 10 m in tiende m/s, gemiddelde over het gehele uurvak
FX Maximale windsnelheid op 10 m in tiende m/s in het afgelopen uurvak
VV Horizontaal zicht in WMO code 4377
Vm Horizontaal zicht in m indien VV<100m WMO code 12243
ix Indicator voor de manier waarop het station werkt (visuele waarneming van bemand station dan wel instrumentele waarneming van automatisch station)
WW Weertype in het afgelopen uurvak in WMO code 4677 (visuele waarneming), code tabellen
WaWa Weertype in het afgelopen uurvak in WMO code 4680 (automatische station), code tabellen
P Luchtdruk herleid tot MSL in tiende hPa
Q Som globale straling (inkomend direct en diffuus) in J/cm2

Technische gegevens

 • Productnaam: nl-climate-data-h
 • Data formaat/code: Tabel ASCII, Formaat SDF/KD (komma gescheiden variabelen, vaste kolombreedte, elk record wordt voorafgegaan door een datum/plaats/tijdgroep
 • Leveringswijze: Opvragen uit FTP server KNMI na toekenning van een gebruikerscode en wachtwoord
 • Bewaartermijn FTP server: 120 uur

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data extractie: € 9967,41

Data routering en file beheer: € 702,00

Totaal: € 10669,41

Jaarlijkse verstrekking van updates

Ondanks de validatie op werkdagen kan het KNMI op een later tijdstip nog noodzakelijke correcties aanbrengen. Uitsluitend voor licentiehouders kan elk jaar een update van alle bovengenoemde uurgegevens van het tijdvak 1981-'heden' worden verstrekt tegen de reproductiekosten van € 338,85.