dp2: Kwaliteitsgecontroleerde klimaatgegevens NL per dag, gestandaardiseerd datapakket

Gecontroleerde klimatologische daggegevens NL

Opmerking: De hierna gespecificeerde data worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan geregistreerde gebruikers van actuele waarnemingen en metingen in het nationaal meteorologisch meetnet, te weten: Actuele waarnemingen - data product 1. nl-obs-surf-10m-ext en/of data product 2. nl-obs-surf-coded-1h en/of data product 3. nl-obs-surf-decoded-1h.

Het KNMI voert op werkdagen een controledienst uit op alle ontvangen actuele data uit het  meetnet van het KNMI. De data worden op kwaliteit gecontroleerd en eventueel aangepast. Zoveel als mogelijk worden ook ontbrekende waarden aangevuld. De gegevens worden vervolgens gearchiveerd in het Klimatologisch Informatie Systeem. Daarmee is de integriteit van de data gewaarborgd.

Externe verstrekking vindt plaats op werkdagen. De gegevens zijn beschikbaar in de vorm van een gestandaardiseerd pakket. Om te bewerkstelligen dat de gebruikers altijd over een optimaal gevalideerde set beschikken wordt op elke werkdag omstreeks 12:30 UTC een set geleverd voor Dag-1 (“gisteren”) tot en met Dag -5.

Stations (nummer en naam):

 • 210 Valkenburg VK
 • 235 De Kooy VK
 • 240 Schiphol LH
 • 249 Berkhout
 • 251 Terschelling Hoorn
 • 257 Wijk aan Zee
 • 260 De Bilt
 • 267 Stavoren
 • 269 Lelystad 
 • 270 Leeuwarden
 • 273 Marknesse
 • 275 Deelen
 • 277 Lauwersoog
 • 278 Heino
 • 279 Hoogeveen
 • 280 Groningen/Eelde LH
 • 283 Hupsel
 • 286 Nieuw Beerta
 • 290 Twenthe (VB)
 • 310 Vlissingen
 • 319 Westdorpe
 • 330 Hoek van Holland
 • 344 Rotterdam LH
 • 348 Cabauw
 • 350 Gilze Rijen VB
 • 356 Herwijnen
 • 370 Eindhoven VB
 • 375 Volkel VB
 • 377 Ell
 • 380 Maastricht/Beek LH
 • 391 Arcen

Daggegevens

Voor ieder station worden de onderstaande gegevens verstrekt

File jjjjmmdd_climate3_data.dat

Parameter Toelichting
TX Maximum temperatuur 1,50 m in tiende graden C
TXH Uurvak waarin TX is gemeten
TN Minimum temperatuur 1,50 m in tiende graden C
TNH Uurvak waarin TN is gemeten
T10N Minimum temperatuur  0,10 m in tiende graden C
RH24 Neerslagsom in tiende mm’s (-1 betekent <0,05 mm)
RD24 Neerslagduur in tiende delen van het uur
RHX Grootste uursom van de neerslag in tiende mm’s
RHXH Uurvak waarin RHX is gemeten
SQ24 Absolute zonneschijnduur in tiende delen van het uur
SP Relatieve zonneschijnduur in % van de daglengte

File jjjjmmdd_climat4_data.dat

Parameter Toelichting
Q24 Som van de globale straling (direct en diffuus) in J/cm2
UX Hoogste uurwaarde van de relatieve luchtvochtigheid in %
UN Laagste uurwaarde van de relatieve luchtvochtigheid in %
EV24 Som van de referentie gewasverdamping in tiende mm’s
FHX Hoogste uurgemiddelde winsnelheid 10 m in tiende m/s
FHXH Uurvak waarin FHX is gemeten
FXX Maximale windsnelheid (vlaag) 10 m in tiende m/s
FXXH Uurvak waarin FXX is gemeten
FG Gemiddelde windsnelheid (scalair) in tiende m/s
DDVEC Vectorgemiddelde windrichting 10 m over 24 u in graden t.o.v. het ware noorden
FHVEC Vectorgemiddelde windsnelheid 10 m over 24 u in tiende m/s
PX Hoogste uurwaarde van de luchtdruk herleid tot MSL in tiende hPa
PXH Uur waarop PX is gemeten
PN Laagste uurwaarde van de luchtdruk herleid tot MSL in tiende hPa
PNH Uur waarop PN is gemeten

File jjjjmmdd_climat5_data.dat (bodemtemperatuur)

Stations:

 • 260 De Bilt
 • 286 Nieuw Beerta
 • 273 Marknesse

Parameters

Op de tijdstippen 00, 06, 12, 18 UTC:

Parameter Toelichting
TB1 Bodemtemperatuur 5 cm diepte
TXB1 Maximum bodemtemperatuur 5 cm in tiende graden C in de afgelopen 6 uur
TNB1 Minimum bodemtemperatuur 5 cm in tiende graden C in de afgelopen 6 uur
TB2 Bodemtemperatuur 10 cm diepte
TXB2 Maximum bodemtemperatuur 10 cm in tiende graden C in de afgelopen 6 uur
TNB2 Minimum bodemtemperatuur 10 cm in tiende graden C in de afgelopen 6 uur
TB3 Bodemtemperatuur 20 cm diepte
TB4 Bodemtemperatuur 50 cm diepte
TB5 Bodemtemperatuur 100 cm diepte

Technische gegevens

 • Productnaam: nl-climate-data-d
 • Data formaat/code: Tabel ASCII, Formaat SDF/KD: komma gescheiden variabelen, vaste kolombreedte, elk record wordt voorafgegaan door een datum/plaats/tijdgroep
 • Leveringswijze: Opvragen uit FTP server KNMI na toekenning van een gebruikerscode en wachtwoord.
 • Bewaartermijn FTP server: 120 uur

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data extractie: € 1939,57

Data routering en file beheer: € 702,00

Totaal: € 2641,57

Jaarlijkse verstrekking van updates

Ondanks de dagelijkse data validatie op werkdagen kan het KNMI op een later tijdstip nog sommige noodzakelijke correcties aanbrengen. Uitsluitend voor licentiehouders kan elk jaar een update van alle bovengenoemde daggegevens van het tijdvak 1981-'heden' worden verstrekt tegen de reproductiekosten van € 338,85.