dp4: Kwaliteitsgecontroleerde klimaatgegevens op maat NL per uur en/of per dag

Geselecteerde klimatologische uurgegevens en/of daggegevens NL

Gevalideerde gegevens per uur en/of per dag van te selecteren stations uit het meetnet van het KNMI.

In verband met de data controle op werkdagen worden de gegevens op werkdagen verstrekt en steevast geldend voor dag-1 t/m dag-5.

Technische gegevens

  • Productnaam: nl-climate-custom-data
  • Formaat/code: Tabel ASCII, Formaat SDF/KD (comma spaced variables, vaste kolombreedte, elk record wordt voorafgegaan door een datum/plaats/tijd groep)
  • Leveringswijze: Opvragen uit FTP server KNMI na toekenning van een gebruikerscode en wachtwoord
  • Bewaartermijn FTP server: 120 uur

Licentiekosten

Er zijn geen licentiekosten verschuldigd.

Jaarlijkse verstekkingskosten

Data routering naar FTP server en proces beheer op werkdagen: € 255,00

Opmerking: Op werkdagen is nalevering van een gestandaardiseerd pakket van gecontroleerde uurgegevens mogelijk. Zie dp1: nl-climate-data-h en dp2: nl-climate data-d.

Hiervoor wordt uitsluitend een vergoeding van de verstrekkingkosten in rekening gebracht.