dp1: Samengestelde radarbeeldgegevens van de neerslagintensiteit per 5 minuten

Actuele beeldgegevens van de neerslagintensiteit (mm/uur) per 5 minuten.

De data zijn afgeleid en samengesteld uit radarreflecties boven Nederland en direct aangrenzend gebied. De data zijn een samenstelling van de gegevens gemeten door de KNMI radarstations te Herwijnen en Den Helder. Dit gebied is begrensd op een maximale afstand van 320 km tot een van beide KNMI radarstations. De data worden automatisch geschoond voor het effect van grondecho’s.

De radiometrische resolutie bedraagt 8-bits. De pixels bevatten de grootheid RadarReflectiviteit (Z). Deze grootheid wordt op een logaritmische schaal gepresenteerd volgens dBZ = 10*log (Z). Daarbij geldt dat dBZ =  0.5 * PixelWaarde - 31.5  (op het domein 001-254). De waarde 000 is gereserveerd voor NO_ECHO en geeft aan dat voor dat pixel geen neerslag is gemeten. De waarde 255 is gereserveerd voor NO_DATA, en geeft aan dat voor dat pixel waar geen waarneming is gedaan (buiten het radarbereik).

Het empirische verband tussen RadarReflectiviteit (Z) en NeerslagIntensiteit (R) in mm/uur is vastgelegd door Z = 200 * R ^1.6. De NeerslagIntensiteit (in mm/uur) is daarmee te bepalen met R = 10^((PixelWaarde -109)/32) (Voorbeeld: PixelWaarde=77 => R=0.1 mm/uur).

De data zijn beschikbaar in een polair stereografische projectie op een rooster van 700 * 765 pixels. Eén pixel representeert een gebied van 1 * 1 kilometer.

De coördinaten van de hoekpunten van het rooster zijn hieronder gegeven in Oosterlengte en Noorderbreedte (in decimale presentatie) met gebruikmaking van het WSG84 model.

Noordwest 0.0 OL 55.97360 NB
Noordoost 10.85643 OL 55.38897 NB
Zuidoost  9.00928 OL 48.89530 NB
Zuidwest 0.0 OL 49.36206 NB

Onderliggende topografische gegevens worden niet bijgeleverd.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-RDR-DATA-PCP-INT-5M
  • Filenaam: RAD_NL25_PCP_CM
  • Directory op ftp: remote/radar/int/xxx/nl/5min/hdf/
  • Data volume: 40 KB/file
  • Data format: HDF 5 Versie 3.5
  • Beschikbaarheid: 3 tot 4 minuten na actueel

Jaarlijkse licentiekosten

Vanaf 1 januari 2009 gelden geen licentievoorwaarden/kosten voor dit product. Wel dient bij verwijzing naar en bij presentatie van de gegevens een bronvermelding te worden gegeven. Het Intellectueel Eigendom (IE) van dit product berust bij het KNMI.

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering FTP service incl. 24 uur process control: prijs op aanvraag via licentiebureau@knmi.nl.

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.