dp3: Samengestelde radarbeeldgegevens van de reflectiehoogtes per 5 minuten

Actuele beeldgegevens per 5 minuten van de geschatte hoogte van radar reflecties.

De data zijn afgeleid en samengesteld uit radarreflecties boven Nederland en direct aangrenzend gebied. De data zijn een samenstelling van de gegevens gemeten door de KNMI radarstations te Herwijnen en Den Helder. Dit gebied is begrensd op een maximale afstand van 240 km tot een van beide KNMI radarstations. De data worden automatisch geschoond voor het effect van grondecho’s.

De radiometrische resolutie bedraagt 8-bits. De pixels bevatten de grootheid Hoogte (in  kilometer). Er zijn meetwaarden beschikbaar op 256 niveaus tot op een Maximale hoogte van ongeveer 16000 meter. De nauwkeurigheid van de bepaling van wolkentoppen ligt in de orde van enkele honderden meters.

Deze grootheid wordt op een lineaire schaal gepresenteerd volgens Hoogte =  0.062992 * PixelWaarde (op het domein 000-254). De waarde 255 is gereserveerd voor NO_DATA, en geeft aan dat voor dat pixel waar geen waarneming is gedaan (buiten het radarbereik).

De data zijn beschikbaar in een polair stereografische projectie op een rooster van 700 * 765 pixels. Eén pixel representeert een gebied van 1 * 1 kilometer.

De coördinaten van de hoekpunten van het rooster zijn hieronder gegeven in Oosterlengte en Noorderbreedte (in decimale presentatie) met gebruikmaking van het WSG84 model.

Noordwest 0.0 OL 55.97360 NB
Noordoost 10.85643 OL 55.38897 NB
Zuidoost  9.00928 OL 48.89530 NB
Zuidwest 0.0 OL 49.36206 NB

Onderliggende topografische gegevens worden niet bijgeleverd.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-RDR-DATA-ETH-5M
  • Filenaam: RAD_NL25_PCP_NA
  • Data volume: 40 KB/file
  • Data format: HDF 5 Versie 3.5
  • Beschikbaarheid: 3 tot 4 minuten na actueel

Jaarlijkse licentiekosten

Vanaf 1 januari 2009 gelden geen licentievoorwaarden/kosten voor dit product. Wel dient bij verwijzing naar en bij presentatie van de gegevens een bronvermelding te worden gegeven. Het Intellectueel Eigendom (IE) van dit product berust bij het KNMI.

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering FTP service incl. 24 u process control: € 4380,64

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.