dp4: Dagelijkse samengestelde radarbeeldgegevens van de geaccumuleerde en gekalibreerde hoeveelheid neerslag gedurende 24 uur

Beeldgegevens van de gebiedsneerslaghoeveelheid in Nederland, geaccumuleerd over het tijdvak van 08-08 UTC.

De gebiedsneerslag is per pixel berekend uit de intensiteit van radarreflecties die per vijf minuten wordt gemeten in een deelgebied van het gezamenlijke bereik van de radarstations van het KNMI. Dit deelgebied is begrensd op een maximale afstand van 240 km van een van beide KNMI radarstations te Herwijnen en Den Helder. Er wordt automatisch geschoond voor het effect van grondecho’s.

De radiometrische resolutie bedraagt 16-bits. De pixels bevatten de grootheid neerslaghoeveelheid (mm). Deze grootheid wordt op een lineaire schaal gepresenteerd. Daarbij geldt dat mm neerslag/m2 =  0.01 * PixelWaarde.

De waarde 65535 (FFFF) is gereserveerd voor NO_DATA, en geeft aan dat voor dat pixel waar geen waarneming is gedaan (buiten het radarbereik).

De gegevens worden gecorrigeerd met behulp van de op dat moment beschikbare waarnemingen van de neerslaghoeveelheid in het tijdvak 08:00 - 08:00 UTC van stations in het klimatologisch KNMI neerslagmeetnet in Nederland en zijn, direct na de correctie, om ca. 14:00 UTC beschikbaar.

De data zijn beschikbaar in een polair stereografische projectie op een rooster van 700 * 765 pixels. Eén pixel representeert een gebied van 1 * 1 kilometer.

De coördinaten van de hoekpunten van het rooster zijn hieronder gegeven in Oosterlengte en Noorderbreedte (in decimale presentatie) met gebruikmaking van het WSG84 model.

Noordwest 0.0 OL 55.97360 NB
Noordoost 10.85643 OL 55.38897 NB
Zuidoost  9.00928 OL 48.89530 NB
Zuidwest 0.0 OL 49.36206 NB

Onderliggende topografische gegevens worden niet bijgeleverd.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-RDR-DATA-PCP-24H
  • Filenaam: RAD_NL25_RAC_24H
  • Data volume: 188 KB/file
  • Data formaat: HDF V3.5

Jaarlijkse licentiekosten

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering naar FTP Service: € 133,97

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.