dp5: Uurlijkse samengestelde radarbeeldgegevens van de geaccumuleerde en gekalibreerde oppervlakte neerslag gedurende 3 uur

Actuele beeldgegevens per uur van de gebiedsneerslaghoeveelheid geaccumuleerd over de tijdvakken 0-3, 1-4, 2-5, ..21-24 UTC.

De gebiedsneerslag is per pixel berekend uit de intensiteit van radarreflecties die per 5 minuten wordt gemeten in een deelgebied van het gezamenlijke bereik van de radarstations van het KNMI. Dit deelgebied is begrensd op een maximale afstand van 240 km van een van beide KNMI radarstations te Herwijnen en Den Helder. Er wordt automatisch geschoond voor het effect van grondecho’s.

De radiometrische resolutie bedraagt 16-bits. De pixels bevatten de grootheid neerslaghoeveelheid (in mm). Deze grootheid wordt op een lineaire schaal gepresenteerd. Daarbij geldt dat de hoeveelheid neerslag in mm per m2 = 0.01 * PixelWaarde.

De waarde 65535 (FFFF) is gereserveerd voor NO_DATA, en geeft aan dat voor dat pixel waar geen waarneming is gedaan (buiten het radarbereik).

De gegevens zijn gecorrigeerd met behulp van de op dat moment beschikbare actuele uurwaarnemingen. Deze gegevens zijn afkomstig van de 35 automatische weerstations van het KNMI-meetnet.

De data zijn beschikbaar in een polair stereografische projectie op een rooster van 700 * 765 pixels. Eén pixel representeert een gebied van 1 * 1 kilometer.

De coördinaten van de hoekpunten van het rooster zijn hieronder gegeven in Oosterlengte en Noorderbreedte (in decimale presentatie) met gebruikmaking van het WSG84 model.

Noordwest 0.0 OL 55.97360 NB
Noordoost 10.85643 OL 55.38897 NB
Zuidoost  9.00928 OL 48.89530 NB
Zuidwest 0.0 OL 49.36206 NB

Onderliggende topografische informatie wordt niet bijgeleverd.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-RDR-DATA-PCP-3H
  • Filenaam: RAD_NL25_RAC_03H
  • Data volume: 188 KB/file
  • Data formaat: HDF V3.5

Jaarlijkse licentiekosten 

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten 

Data routering naar FTP service: prijs op aanvraag via licentiebureau@knmi.nl.

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.