dp6: Lokale verticale windprofielbeeldgegevens per 5 minuten

Actuele beeldgegevens per 5 minuten van verticale windprofielen te Herwijnen en Den Helder.

De gegevens zijn afgeleid uit radarreflecties gemeten door de Doppler radars van het KNMI. De data worden geleverd in de vorm van een gestandaardiseerd pakket met afzonderlijke data van beide radar stations.

De volgende basisgegevens zijn beschikbaar: U-, V- en W-component van de windvector in m/s. Bijbehorende hoogte (m) maximaal op 30 niveaus in stappen van 200 meter. Kwaliteitsindicator, t.w. de standaarddeviatie in m/s van de berekende windvectoren op elk niveau.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-RDR-DATA-WIND-PROF-5M
  • Filenaam RAD_NL52_VP2_NA: verticale wind profielen te Herwijnen
  • Filenaam RAD_NL51_VP2_NA: verticale wind profielen te Den Helder
  • Data volume: 24 KB per file per station
  • Data formaat: HDF5 Versie 3.5

Jaarlijkse licentiekosten

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data routering naar FTP service: € 4328,80

Opmerkingen

Indien op één of beide stations geen of onvoldoende radarreflecties binnen een afstand van ca. 20 km worden gemeten zijn geen of onvolledige windprofielen beschikbaar. In ca. 20% van de tijd zijn voldoende gegevens beschikbaar voor de berekening van bruikbare profielen te Herwijnen en/of te Den Helder.

De gebruiker kan door instelling van de kwaliteitsindicator op elk van de 30 niveaus een selectie maken van windvectoren die aan de ingestelde kwaliteitsnorm voldoen. Een goed compromis is een instelling op 2 m/s. In dat geval worden windvectoren met een standaarddeviatie van meer dan 2 m/s niet weergegeven.