dp8: Samengestelde radarbeeldgegevens van de kans op hagel geïntegreerd over 24 uur

Beeldgegevens van de waarschijnlijkheid van hagelval in Nederland geïntegreerd over 24 uur.

De waarschijnlijkheid van hagel wordt bepaald aan de hand van de hoogte van sterke radar reflecties gemeten in een deelgebied van het gezamenlijke bereik van de radar stations van het KNMI te Herwijnen en Den Helder. Dit deelgebied is begrensd op een maximale afstand van 240 km tot een van beide KNMI radarstations.

Sterke reflecties wil zeggen reflecties die meer dan 45 dBZ radarreflectiviteit vertonen. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van gegevens uit het atmosfeer verwachtingsmodel HARMONIE van het KNMI.

De detectie methode is gevalideerd voor het optreden van hagel tijdens buiïge weersituaties, waarin het nul graden Celsius niveau zich op een hoogte bevindt van minstens 2000 meter (circa april t/m september). Niettemin worden de gegevens worden het gehele jaar zonder seizoensonderbreking geleverd.

De pixelwaarde geeft het maximum van op die dag waargenomen (08:00 - 08:00 UTC) waargenomen maximale kans op hagel in procenten, dus op een schaal van 0 tot 100. Het KNMI geeft intern het product in 4 klassen weer:

% kans op hagel
00-29 kleine kans op hagel
30-59 matige kans op hagel
60-89 grote kans op hagel
90-100 zeer grote kans op hagel

De data zijn beschikbaar in een polair stereografische projectie op een rooster van 700 * 765 pixels. Eén pixel representeert een gebied van 1 * 1 kilometer.

De coördinaten van de hoekpunten van het rooster zijn hieronder gegeven in Oosterlengte en Noorderbreedte (in decimale presentatie) met gebruikmaking van het WSG84 model.

Noordwest 0.0 OL 55.97360 NB
Noordoost 10.85643 OL 55.38897 NB
Zuidoost  9.00928 OL 48.89530 NB
Zuidwest 0.0 OL 49.36206 NB

Leveringstijdstip: ca 00:15 UTC.

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-RDR-DATA-HAIL-24H
  • Filenaam: RAD_NL25_HAW_24H
  • Data resolutie: 8 bits
  • Gemiddeld data volume: 31,25 KB/file

Jaarlijkse licentiekosten

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data extractie en routering naar FTP service: € 267,94

Datavoorbeeld

Bekijk de gerelateerde open dataset op KNMI Dataplatform.