dp1: Composiet satellietgegevens zeeoppervlak - NL

Composiet beeldgegevens over 7 dagen van de oppervlaktetemperatuur van de Noordzee en Nederlandse kustwateren.

De beeldgegevens zijn ontleend aan de dagelijks ontvangen remote sensing data afkomstig van de polaire satellieten (AVHRR) van NOAA, de polaire satelliet (METOPS) van EUMETSAT en de geostationaire satellieten (Meteosat) van EUMETSAT. 

Van alle ingewonnen gegevens wordt in één data pakket een composiet geproduceerd over een tijdvak van zeven dagen voor de Noordzee annex Nederlandse kustwateren. Deze basisgegevens kunnen worden gebruikt voor de productie van eigen visualisaties.

Van elk pixel wordt de in voorgaande zeven dagen de hoogst geregistreerde temperatuur van het zeeoppervlak gegeven.

De productie van de set composiet beeldgegevens kan soms door langdurig aanwezige bewolking worden belemmerd. Daardoor kan in enkele gevallen voor beeldpunten in delen van het gebied geen pixel waarde worden vastgesteld.

Technische gegevens

  • Productnaam: nl/sat/data/knmi/osi/7d/nz
  • Resolutie: 2,2 km
  • Projectie: polair stereografisch, “true” op 60 graden NB
  • Bestandomvang: 55 KB
  • Beschikbaar: elke maandag ca. 09:00 UTC
  • Filenaam: NOAA_1_AVHRR_SST_NZ7_yyyymmdd.h5
  • Data conversie: temperatuur (° C) = 0,2 * pixelwaarde - 5

Voorwaarde voor gegevensgebruik 

Bij openbaarmaking bronvermelding KNMI. Het intellectueel eigendomsrecht van de visualisatie berust bij de gegevensgebruiker.

Jaarlijkse licentiekosten

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Data productie en routering FTP service: € 267,94