dp4: Wolkentop

Het CTTH-product bevat informatie over de temperatuur en hoogte van de wolktop voor alle pixels geïdentificeerd als bewolkt in de satellietafbeelding.

De afbeelding met de bovenkant van de wolk bevat classificatie van het wolkentype conform de SAF NWC classificatie. De cloud top temperatuur en hoogte (CTTH), ontwikkeld binnen de SAF NWC context, is bedoeld om nowcasting-toepassingen te ondersteunen. Dit product draagt ​​bij aan de cloud analyse.

Andere toepassingen zijn onder meer de toewijzing van de hoogste hoogte in de cloud voor luchtvaartprognoses activiteiten. Het product kan ook dienen als invoer voor mesoschaalmodellen of voor andere SAF NWC product generatie elementen.

Technische gegevens

  • Productnaam: remote/satellite/ctop/saf/eur/15m/hdf5/
  • Resolutie: bij MSG-pixelresolutie
  • Projectie: satellietweergave
  • Bestandsgrootte: 250 KB (464 x 928 pixels)
  • Bestandsformaat: hdf5
  • Beschikbaar: elke 15 minuten, ongeveer 15 minuten na observatietijd
  • Voorbeelden van bestandsnamen: SAFNWC_MSG2_CTTH_201005250815_Netherlands.h5
  • Tijdresolutie: 15 minuten
  • Exacte details van de producten zijn te vinden op de SAF NWC-website.

Algemene gebruiksvoorwaarden 

Het KNMI bezit de eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op producten geproduceerd door KNMI. Toegang tot, en het recht om dit product te gebruiken, hebben niet het effect van overdracht van dergelijke rechten. Het product kan worden gebruikt voor alle doeleinden die niet in strijdigheid zijn met Nederlands recht. Als dit product in de originele versie beschikbaar wordt gesteld aan een derde partij, of in een vorm waarin het originele product een groot deel uitmaakt van of / en gemakkelijk herkenbaar is, wordt verwezen naar het KNMI. Deze referentie moet gemakkelijk herkenbaar zijn.

Jaarlijkse licentiekosten

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Dataproductie / ftp-servicewaarden van € 3149,51