dp5: Wolk type

De afbeelding van het type wolk bevat de classificatie van het wolkentype conform de SAF NWC-classificatie.

Het cloudtype (CT), ontwikkeld binnen de SAF NWC-context, beoogt voornamelijk ondersteuning voor nowcasting-toepassingen. Het belangrijkste doel van dit product is om een ​​gedetailleerde cloud analyse te geven.

Het kan worden gebruikt als input voor een objectieve mesoschaalanalyse (die op zijn beurt een eenvoudige nowcasting-schema), als tussenproduct input voor andere producten of als eindbeeld product voor uitstalling op het bureau van een forecaster. Het CT-product is essentieel voor het genereren van de wolkentop temperatuur en hoogte product en voor de identificatie van neerslagwolken.

Ten slotte is het ook essentieel voor de berekening van stralingsfluxen over zee of land SAF Ocean & Sea Ice-producten. Het CT-product bevat daarom informatie over de belangrijkste wolkenklassen: fractionele wolken, semi-transparante wolken, hoge, gemiddelde en lage wolken (inclusief mist) voor alle pixels geïdentificeerd als bewolkt in een scène. Een tweede prioriteit (niet geïmplementeerd in de huidige versie) is het onderscheid tussen convectieve en stratiforme wolken, en de identificatie van wolken voor waarvan de bovenkant voornamelijk uit waterdruppels bestaat.

Technische gegevens

  • Productnaam: remote/satellite/ctype/saf/eur/15m/hdf5/
  • Resolutie: bij MSG-pixelresolutie
  • Projectie: satellietweergave
  • Bestandsgrootte: 250 KB (464 x 928 pixels)
  • Bestandsformaat: hdf5
  • Beschikbaar: elke 15 minuten, ongeveer 15 minuten na observatietijd
  • Voorbeelden van bestandsnamen: SAFNWC_MSG2_CT_201005250815_Netherlands.h5
  • Exacte details van de producten zijn te vinden op de SAF NWC-website.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het KNMI bezit de eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op producten geproduceerd door KNMI. Toegang tot, en het recht om dit product te gebruiken, hebben niet het effect van overdracht van dergelijke rechten. Het product kan worden gebruikt voor alle doeleinden die niet in strijdigheid zijn met Nederlands recht. Als dit product in de originele versie beschikbaar wordt gesteld aan een derde partij, of in een vorm waarin het originele product een groot deel uitmaakt van of / en gemakkelijk herkenbaar is, wordt verwezen naar het KNMI. Deze referentie moet gemakkelijk herkenbaar zijn.

Jaarlijkse licentiekosten

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Dataproductie / ftp-servicewaarden van € 3149,51