dp6: Snelle ontwikkeling onweer

Het Rapid Development Thunderstorm (RDT)-bestand, bevat RDT-informatie conform de SAF NWC-classificatie.

Het RDT, Rapid Development Thunderstorm, product is ontwikkeld door Meteo-France in het kader van de EUMETSAT SAF ter ondersteuning van nowcasting. Gebruik makend van voornamelijk geostationaire satellietgegevens, het biedt informatie over wolken gerelateerd aan significant convectieve systemen, van meso-alfaschaal (200 a 2000 km) tot kleinere schalen (enkele pixels). Het wordt aan gebruikers verstrekt in de vorm van numerieke gegevens die zijn opgeslagen in een BUFR-bestand.

Het doel van RDT is tweeledig:

  • De identificatie, monitoring en tracking van intense convectieve systeemwolken
  • De detectie van snel ontwikkelende convectieve cellen, waar IR-sensor dit toelaat bepaling van de daling van de temperatuur van de bewolking

De objectgeoriënteerde benadering die ten grondslag ligt aan het RDT-product, maakt het mogelijk waarde toe te voegen aan de satelliet afbeelding door convectieve, ruimtelijk consistente entiteiten te karakteriseren via verschillende parameters van belang voor de voorspeller: bewegingsvector, afkoeling en expansiesnelheid, wolkentoptemperatuur, en hun tijdreeksen. Het omvat extrapolatie van de beweging in de tijd. Het ondersteunt eenvoudig en zinvolle stroomafwaartse datafusie (oppervlaktewaarnemingen, NWP-velden, radargegevens….). 

Daarbij is RDT een hulpmiddel voor voorspellers maar kan het ook door onderzoeksteams worden gebruikt. 

Technische gegevens

  • Productnaam: remote/satellite/rdt/saf/eur/15m/buf/
  • Resolutie: bij MSG-pixelresolutie
  • Projectie: satellietweergave
  • Bestandsgrootte: 200 KB (464x 928 pixels)
  • Bestandsformaat: bufr (conversie is vereist om dit product te visualiseren!)
  • Beschikbaar: elke 15 minuten, ongeveer 15 minuten na observatietijd
  • Voorbeelden van bestandsnamen: SAFNWC_MSG2_RDT_201005250815_Netherlands.buf
  • Exacte details van de producten zijn te vinden op de SAF NWC-website.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het KNMI bezit de eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op producten geproduceerd door KNMI. Toegang tot, en het recht om dit product te gebruiken, hebben niet het effect van overdracht van dergelijke rechten. Het product kan worden gebruikt voor alle doeleinden die niet in strijdigheid zijn met Nederlands recht. Als dit product in de originele versie beschikbaar wordt gesteld aan een derde partij, of in een vorm waarin het originele product een groot deel uitmaakt van of / en gemakkelijk herkenbaar is, wordt verwezen naar het KNMI. Deze referentie moet gemakkelijk herkenbaar zijn.

Jaarlijkse licentiekosten

Geen

Jaarlijkse verstrekkingkosten

Dataproductie / ftp-servicewaarden van € 3060,15