dp1: NL tijdseries ECMWF-EPS scheve opzet Noordzee

NL tijdseries ECMWF-EPS scheve opzet Noordzee

Ensemble verwachting voor de waterstandafwijking (verhoging en verlaging door meteorologische invloeden) bij hoog en laag water ten opzichte van de normale astronomisch getij hoogte voor roosterpunten representatief voor getijstations langs de kust van de Noordzee.

Het waterstandmodel WAQUA/DCSM wordt gevoed met meteorologische gegevens uit het Ensemble Prediction System (EPS) van het ECMWF. De resultaten van het model worden statistisch gecorrigeerd voor een systematische onderschatting van de opzetten.

De reeksen worden verstrekt in de vorm van een gegevenspakket van 52 model versies (Deterministisch, Control EPS en 50 leden EPS) voor alle beschikbare tijdstappen en geselecteerde getijstations.

Opmerking: De verwachting is beschikbaar voor vaste tijdstippen van het astronomisch hoogwater en laagwater. Voor de korte termijn worden tijdreeksen uit het waterstandsmodel WAQUA-in-Simona/DCSM98 (data product nl-nwp-waqua-ts) toegepast.

Model runs

Twee per dag op basis van de analyses van 00:00 UTC en 12:00 UTC

Beschikbare getij stations

IIiii

Naam

06511

Delfzijl

06512

Den Helder

06513

Harlingen

06514

Hoek van Holland

06515

Huibertsgat

06516

Roompot Buiten

06520

Vlissingen

06522

IJmuiden

Tijdstappen en verwachtingstermijn

De tijdstap is afhankelijk van het tijdverschil tussen hoog- en laagwater met een verwachtingstermijn tot +240 uur

Parameters

Scheve opzet (cm) en het astronomisch getij (cm)

Technische gegevens

  • Productnaam: NL-ECM-EPS-WAQUA-SKEWSURGE-NSEA
  • Filenaam: WAQE_EPS_<>jjjjmmdduumi>_<stat>_LC
  • Data volume per model run: 12 KB
  • Data format: BUFR compatible ASCII
  • Verstrekkingwijze: opvraging FTP server KNMI na toekenning user code en pass word
  • Bewaartermijn: 96 uur

Jaarlijkse licentiekosten

Geen (i.v.m. veiligheidsfunctie van het KNMI)

Jaarlijkse leveringskosten

Data routering FTP server KNMI: prijs op aanvraag via licentiebureau@knmi.nl.