Service Level Agreement voor gebruikers van meteorologische basisgegevens

Voor het beschikbaar stellen van de basisgegevens geldt voor het KNMI een inspanningsverplichting. Dit SLA beoogt deze inspanningsverplichting nader te definiëren. Het KNMI wil de gebruiker van meteorologische basisgegevens inzicht verschaffen in de te verwachten prestatie van het KNMI.
Het resultaat vormt de basis voor overleg tot verbetering en kan uiteindelijk leiden tot betere afstemming van de wensen en verwachtingen van de gebruiker van meteorologische basisgegevens en het beschikbaar stellen van de meteorologische basisgegevens door het KNMI.