Addendum Service Level Agreement

In dit addendum wordt nadere toelichting en uitleg gegeven bij de ‘Service Level Agreement voor gebruikers van meteorologische basisgegevens (versie 1.0)’ (met inbegrip van de SLA bijlage).