Over Ons

Het KNMI Dataplatform is onderdeel van het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Eén van de kernactiviteiten van het KNMI (als zorgplicht namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) is het genereren van meteorologische informatie.

De meteorologische informatie wordt in nationaal en internationaal verband ingewonnen ten behoeve van de veiligheidstaak en om bijvoorbeeld het klimaat te monitoren en ontwikkelingen te verkennen. Deze gegevens zijn vervolgens door organisaties/bedrijven voor hergebruik beschikbaar. Zonder condities, zonder beperkingen. In beginsel op basis van Creative Common licenties. De KNMI Data Platform heeft een overzicht van wat beschikbaar is als open data en deze is direct gekoppeld aan het dataregister van de Nederlandse Overheid.

KNMI Dataplatform in ontwikkeling

Verbetering van de KDP catalogus

Ook in het komende jaar gaat het KDP development team verder met verbeteren van de data services van het KDP platform. Allereerst gaan we ons richten op het verbeteren van de vindbaarheid van de datasets. Hiervoor gaan we de kwaliteit van de beschrijvingen verbeteren en zoekfunctionaliteit implementeren. De basis hiervoor wordt de KNMI dataset catalogus, waarin de metadata (dataset beschrijvingen) zijn vastgelegd.

Notificatie API

Met de gebruikers is afgesproken om als eerste te werken aan een ‘Notification API’. Door gebruik te maken van deze API krijgt de gebruiker een signaal zodra er nieuwe data beschikbaar is. Het testen van deze notificatie API is gestart. Op basis van de bevindingen van de testgroep wordt besloten hoe we verder gaan. Wilt u meedoen in de testgroep? Neem contact met ons op (opendata@knmi.nl).

Ontwikkelingen informatie voorziening

Vanuit het Data Services team gaan we verder invulling geven aan onze informatie voorziening. Hierbij richten we ons op de website, de Engelstalige versie is inmiddels online. We gaan een top 10 van meest gedownloade datasets zichtbaar maken en naar aanleiding van de binnengekomen vragen willen we de beschrijvingen van de datasets en de content op de website verder verbeteren. Daarnaast blijven we nieuwsbrieven maken zodat u op de hoogte blijft.

KDP voortdurend in ontwikkeling

Houdt er rekening mee dat KDP voortdurend in ontwikkeling is, met als doel de services voor onze gebruikers te verbeteren. Ons doel is om alleen functionaliteit te ontwikkelen die echt nodig is voor onze gebruikers. Feedback wordt daarom op prijs gesteld! U kunt ons bereiken via e-mail (opendata@knmi.nl).