Nieuwsbrief 2 juli 2021

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

  • 1-jarig jubileum KNMI Dataplatform
  • Terugkoppeling: Enquête evaluatie nieuwsbrief
  • Anonieme API key is vervangen

1-jarig jubileum KNMI Dataplatform

Rond deze tijd vorig jaar begonnen we met z’n allen met het omzetten van onze scripts en datastromen van het oude KNMI Datacentrum (KDC) naar het nieuwe KNMI Dataplatform (KDP). Met behulp van het Developer Portal zijn we overgestapt naar de ‘public cloud’. We hebben niet alleen onze data een nieuwe locatie gegeven, maar ook onze website KNMI Dataplatform is helemaal vernieuwd.

We zijn nu bijna een jaar online en hebben het platform flink doorontwikkeld. Met name de nieuwe data catalogus is een zichtbare verbetering voor u als gebruiker.

Het contact met u, onze gebruikers, is actief opgepakt door een nieuwsbrief op te zetten, uw vragen te beantwoorden via de mail en uw wensen mee te nemen bij het verder ontwikkelen van het platform.

Hartelijk dank voor uw reacties op onze enquête (lees hier meer over in het volgende onderwerp) en ook dank degenen die hebben geparticipeerd in de werkgroepen om de radar API’s verder te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de experimentele ‘notification API’, waarbij u via een webhook een bericht ontvangt als er nieuwe data is. Interesse om hierop aan te sluiten? Neem contact met ons op.

Terugkoppeling: Enquête evaluatie nieuwsbrief

Nogmaals dank voor de reacties die wij binnen hebben gekregen via onze enquête over wat u van onze nieuwsbrief vindt. We hebben een veel positieve reacties ontvangen en gaan aan de slag met de feedback. De vraag om meer informatie over de beschikbaarheid van data is helaas niet aan ons. Vanuit ons Open Data beleid maken we de data aan u beschikbaar zonder verdere service. Wij houden ons aan het gevraagde percentage van beschikbaarheid van Open Data en met ons nieuwe platform zitten we daar ruim boven. Wenst u meer op de hoogte te worden gehouden dan kunt u terecht bij het licentiebureau (licentiebureau@knmi.nl) voor een betaalde service.

Op basis van de uitkomst van de enquête hebben we besloten om de nieuwsbrief te continueren en niet actief in te zetten op andere communicatiekanalen. Daarnaast zal deze website knmidata.nl de plek blijven om onderwerpen na te lezen.

Anonieme API key is vervangen

Per 1 juli dit jaar wordt de ‘oude’ anonieme API key verwijderd. Sinds begin juni staat er een nieuwe API key voor u klaar. Deze heeft een vervaldatum op 1 juni 2022. Mocht u nog niet overgestapt zijn dan kunt u dit nu doen. Wij raden u aan een geregistreerde API key te gebruiken wanneer u een script heeft draaien met de anonieme API key. Deze API key kunt u onbeperkt (binnen de gestelde "rate limit" en "quota") gebruiken en hoeft u niet de "rate limit" en "quota" te delen met anderen. Daarnaast zal de geregistreerde API key niet verlopen waardoor uw applicatie niet afhankelijk is van de levenscyclus van de anonieme API key.

Kijk hier voor meer informatie en een link naar de nieuwe anonieme API key.