Verbeteringen van Actuele10mindataKNMIstations

Voortbouwend op het succes van de meest gedownloade dataset heeft KNMI Data Platform (KDP) zijn populairste dataset Actuele10mindataKNMIstations verbeterd. De dataset geeft nu meer variabelen van alle automatische weerstations in Nederland. In dit nieuwsbericht geven wij u een update wat u kunt verwachten aan veranderingen.

Op 17 juli 2023 rond 12:00 uur CEST zijn we live gegaan met de geüpgrade versie van de Actuele10mindataKNMIstations. Als u al een gebruiker bent van deze dataset, verwachten we dat u geen problemen zult ondervinden. Mocht u vooraf willen testen dan kunt u gebruikmaken van dit testbestand.

Als deel van de verdere professionalisering van diensten van het KNMI, was eind 2022 het besluit genomen de oude leveringsmethode met Service Level Agreements stop te zetten. De producten die vanuit daar werden verstreken zijn gemigreerd naar het KDP. Voor het dataproduct over de synoptische in-situ metingen per 10 minuten was het complex om deze zomaar om te zetten. Deze overgang heeft echter aanzienlijke tijd en inspanning gekost vanwege complexe processen en de noodzaak om verschillende databronnen aan elkaar te koppelen zonder fouten te introduceren. In dit artikel staan alle updates, maar voor uitgebreidere en technische documentatie verwijzen we naar de documentatie pagina

Aanpassingen aan variabelen

Tijdens de upgrade is er bij de variabele “ff” een afronding weggehaald, waardoor er meer cijfers achter de komma staan. Daarnaast zijn bepaalde variabelen uit het vorige gelicentieerde product verwijderd. Deze variabelen staan vermeld in de onderstaande tabel, samen met de redenen voor hun verwijdering en/of de alternatieve variabelen die zijn geïmplementeerd:

Variabelen verwijderd uit Actuele10mindataKNMIstations in vergelijking met de FTP-producten
Variabelen Alternatief
hm hc - Cloud Base Ceilometer
hm1 hc1 - Cloud Base Ceilometer First Layer
hm2 hc2 - Cloud Base Ceilometer Second Layer
hm3 hc3 - Cloud Base Ceilometer Third Layer
nm nc - Total Cloud Cover Ceilometer
nm1 nc1 - Cloud Amount Ceilometer First Layer
nm2 nc2 - Cloud Amount Ceilometer Second Layer
nm3 nc3 - Cloud Amount Ceilometer Third Layer
qn qg - Global Solar Radiation 10 Min Average
qnn qgn - Global Solar Radiation 10 Min Minimum
qnx qgx - Global Solar Radiation 10 Min Maximum
h10 "Water Level wrt NAP" is een variable van RWS, is te vinden op Rijkswaterstaat Waterinfo
h10z "Water Level wrt MSL" is een variable van RWS, is te vinden op Rijkswaterstaat Waterinfo
h1d3 "Mean Height of Highest 1/3 of Waves" is een variable van RWS, is te vinden op Rijkswaterstaat Waterinfo
th1d3 "Mean Period of Longest 1/3 of Waves" is een variable van RWS, is te vinden op Rijkswaterstaat Waterinfo
tw10 "Water Temperature 10 Min Average" is een variable van RWS, is te vinden op Rijkswaterstaat Waterinfo
Tgn24 Wordt nooit berekend en was altijd leeg. Gebruik de TG variabele op Daggegevens van KNMI
Tn24 Wordt nooit berekend en was altijd leeg. Gebruik de TN variabele op Daggegevens van KNMI
nr Wordt nooit berekend en was altijd leeg, geen alternatief.
rhb Deze variabele was een Relative Humidity Boolean en wordt gebruikt bij een tussenberekening in een intern proces. Omdat dit geen meetwaarde is maar een afgeleide, brengen we deze variabelen niet meer naar buiten.

Aanpassingen aan stations

Ook is er met aandacht gekeken naar alle stations waar de observaties van worden gedeeld. Alle beschikbare stations die data leveren zijn nu toegevoegd. Zo zijn windpalen en stations op de Noordzee toegevoegd aan de Actuele10mindataKNMIstations. Het is echter belangrijk om op te merken dat sommige van deze meetstations nog niet operationeel zouden kunnen zijn. De data zijn representatief en geldig voor het weer wat gemeten wordt, maar wordt nog niet opgenomen in de klimatologische, gevalideerde reeksen. Het inrichten van dat proces neemt ook tijd in beslag, maar wij willen u niet van deze data weerhouden. Wij zijn tevens ook bezig om alle metadata van de stations open te stellen als nieuwe dataset. Houdt de nieuwsbrief in de gaten wanneer deze nieuwe dataset wordt toegevoegd.