Open Data

Het KNMI Dataplatform is de Open Data downloadfaciliteit van het KNMI. De meeste data die u hier vindt is vrij beschikbaar en wordt als 'Open Data' verstrekt. Naast KNMI data producten kan het KNMI ook advies geven en dienstverlening leveren bij het beschikbaar stellen van meteorologische gegevens van en namens Europese Meteorologische organisaties.

KNMI data producten

Het KNMI biedt actuele data producten aan gebaseerd op wat de markt nodig heeft. Onder KNMI data producten vindt u meer informatie over de product categoriën.

Via de volgende link komt u in de KNMI Data Catalogus waar de metadata van alle data te vinden is die het KNMI aanbiedt. De naam van de dataset, een samenvatting, API en metadata worden getoond in één tabel. Hierin kunt u zoeken naar een specifieke dataset door ctrl+F te gebruiken.

Hier vindt u ook de toegang tot het Developer Portal en de verdere uitleg over API's, API keys en hoe u zich kunt registeren. Een handige plek om te beginnen is de get started van ons Developer Portal. Ook kunt u terecht in de FAQ voor uw vragen.

Open Data beleid

Het KNMI volgt het Open Data beleid van de Overheid. Onder het beschikbaar stellen van Open Data voor hergebruik wordt verstaan het actief beschikbaar stellen van data als gratis downloadbare bestanden. De dienstverlening rond gratis downloadbare datasets wordt vanuit kostenoogpunt beperkt gehouden. De downloadfaciliteit en –capaciteit voor het beschikbaar stellen van open data beperkt zich tot een inspanningsverplichting met betrekking tot beschikbaarheid en tijdigheid. Bij Open Data worden geen services geleverd zoals technische ondersteuning of leveringszekerheid van data.

Het KNMI heeft hiervoor een alternatief: een (betaal) optie voor data downloads waarbij diverse services worden geleverd. Lees hier meer over bij Data Services of kijk op data.overheid.nl voor meer informatie over het Open Data beleid van de Overheid.

Hergebruik van overheidsinformatie

Het gaat hierbij om hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor zover intellectuele eigendomsrechten van anderen dat niet beperken, waarbij er op basis van een overeenkomst aanvullende dienstverlening kan worden verleend.