Documentatie Harmonie

Het KNMI beschikt over een eigen weermodel HARMONIE (HIRLAM ALADIN Research on Mesoscale Operational NWP in Euromed) dat sinds 2012 beschikbaar is. Ontstaan uit samenwerking tussen ALADIN en HIRLAM consortia binnen grote Europese samenwerkingsprojecten, is HARMONIE ontworpen speciaal voor de korte termijn weersverwachtingen. Gebruikmakend van het AROME-model van Météo-France voor resoluties tot 2,5 km, versterkt het KNMI zijn voorspellingscapaciteiten.

Het KNMI is op 1 maart 2013 na een testperiode van een jaar begonnen met operationele prognoseruns met het niet-hydrostatische convectie-toelaatbare HARMONIE-model. In 2024 wordt er een flinke update van HARMONIE verwacht. Houdt de nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

Voor weersverwachtingen kunt u de numerieke modeluitvoer HARMONIE-AROME gebruiken. Hierbij worden de verwachte parameters voor 48 uur vooruit gegeven. Deze dataset is niet voor alleen de Bilt, maar een generieke uitvoer. Gezien ons wettelijk kader bieden wij een specifieke verwachting, op locatie, niet aan.

Technische gegevens

De gegevens zijn dagelijks beschikbaar van de model runs gebaseerd op de analyses van +00h = 00, 06, 12, en 18 UTC. De benodigde rekentijd bedraagt 2,5-3 uur.

  • Rekenrooster: Lambertprojectie
  • Product resolutie: 0,037° west-oost en 0,023° noord-zuid (300x300 punten)
  • Grid representatie: Regulier Lat/Lon
  • Gebiedsdefinitie: noord 55,877° N.B. zuid 49,0° N.B. / oost 11,063° O.L. en west 0,0° W.L.
  • Tijdstappen: +00u (+1u) +48u
  • Parameters: single level parameters

Harmonie data is data in GRIB1 format, een standaard vanuit de World Meterological Organization (WMO). Mocht u deze dataset gaan gebruiken dan raden wij u aan een grib-decoder te gebruiken die past bij de grib-code tabel die bij de betreffende grib-bestanden hoort. Een decoder die past bij de KNMI HARMONIE bestanden is een open source pakket ecCODES dat te downloaden is bij het ECMWF. Een overzicht met GRIB codes die bij de KNMI data passen is in het onderstaande tabel te vinden. 

GRIB 1, local grib table
Afkorting Parameter beschrijving Code Leveltype Level TRI* Units
PMSL Luchtdruk herleid tot zeeniveau 1 103 0 0 Pa
PSRF Luchtdruk aan het modeloppervlak 1 105 0 0 Pa
GEOP Oppervlakte geopotentiaal 6 105 10 0 m**2/s**2
2T Luchttemperatuur 2 m 11 105 2 0 K
TSRF Oppervlakte temperatuur 11 105 10 0 K
2TD Dauwpuntstemperatuur 2 m 17 105 2 0 K
VIS Zicht aan het oppervlak 20 105 0 0 m
U10 U-wind component 10 m 33 105 10 0 m/s
V10 V-wind component 10 m 34 105 10 0 m/s
2RH Relatieve luchtvochtigheid 52 105 2 0 %
SC Snowcover 66 105 0 0 kg/m**2
BLH Boundary layer height 67 105 0 0 m
TCC Totale hoeveelheid bewolking 71 105 0 0 %
LCC Low Cloud Cover (surface to 748 hPa) 73 105 0 0 %
MCC Medium Cloud Cover (748 to 424 hPa) 74 105 0 0 %
HCC High Cloud Cover (above 424 hPa) 75 105 0 0 %
SWR Net shortwave radiation 111 105 0 4 J/m**2
LWR Net long wave radiation 112 105 0 4 J/m**2
GR Global Radiation 117 105 0 4 J/m**2
SH Sensible heat flux 122 105 0 4 J/m**2
LH Latent heatflux 132 105 0 4 J/m**2
UWG U-component max windstoot 162 105 10 2 m/s
VWG V-component max windstoot 163 105 10 2 m/s
INR Intensiteit regen 181 105 0 0 kg/m**2s
CR Cumulatieve som regen 181 105 0 4 kg/m**2
INS Intensiteit sneeuw 184 105 0 0 kg/m**2s
CS Cumulatieve som sneeuw 184 105 0 4 kg/m**2
CLB Wolkenbasis 186 200 0 0 m
ING Intensiteit graupel 201 105 0 0 kg/m**2s
CG Cumulatieve som graupel 201 105 0 4 kg/m**2
CIG Column integrated graupel 201 200 0 0 kg/m**2
U U-wind op hoogte 33 105 50,100,200,300 0 m/s
V V-wind op hoogte 34 105 50,100,200,300 0 m/s
T Temperatuur op hoogte 11 105 50,100,200,300 0 K

*TRI = Time Range Indicator, 0=instantaan, 2=som/max over afgelopen uur, 4=geaccumuleerd gedurende verwachting.