KNMI Open Data nieuwsbrief juli 2023

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij het KNMI Data Platform (KDP). In deze nieuwsbrief is er aandacht voor de uitbreiding van de 10-minuut gegevens, de nieuwe KNMI data community en de vernieuwing van de anonieme API key.

Actuele10mindataKNMIstations

Recentelijk is een belangrijke update op de Actuele10mindataKNMIstations dataset live gegaan. Ons doel hiermee was om deze dataset zo compleet mogelijk te maken wat betreft de beschikbare variabelen en de locaties van automatische weerstations van het KNMI. Hierdoor zullen de 10-minuut gegevens nu beter aansluiten op de oude licentieproducten van KNMI.  

Als onderdeel van deze update is het aantal variabelen aanzienlijk uitgebreid, met bijvoorbeeld windparameters en zonnestraling. Het complete overzicht met variabelen is te vinden in de documentatie. Daarnaast zijn ook een aantal variabelen verwijderd uit de dataset die via FTP wordt geleverd (merk op dat er dus geen variabelen verwijderd zijn uit de dataset die via het KDP te verkrijgen is). Deze verwijderde variabelen hebben geen meteorologische waarde of waren bedoeld voor intern gebruik. Door deze aanpassingen in de variabelen hebben we de dataset efficiënter en overzichtelijker gemaakt. Zie ook het losstaande nieuwsbericht over deze update.

Wij verspreiden de collectie weerstations zo compleet mogelijk. Zo blijven de drie automatische weerstations in Caribisch Nederland - op Bonaire, Sint Eustatius en Saba - beschikbaar en de nieuwe stations op de Noordzee zullen worden meegenomen wanneer deze zijn aangesloten op ons meetnetwerk. De bestanden in deze dataset blijven in NetCDF-formaat aangezien dit een gebruikelijke formaat is binnen het meteorologie domein. ECMWF heeft een handleiding beschikbaar hoe u NetCDF naar CSV zou kunnen omzetten.

Naast de uitbreiding van de data die de stations leveren, heeft er ook een update plaatsgevonden betreffende de metadata van de stations. Deze data zijn onder andere te vinden op de dataset pagina op het KDP. De lijst met stations is uitgebreid en fouten zijn gecorrigeerd. De veranderingen in de stationsmetadata worden nu actief bijgewerkt in deze dataset. 

KNMI Data Community

Naar aanleiding van de KNMI API dag is in samenwerking met Alliander, Van de Bron en KWR Water een KNMI Data Community opgezet. Deze community biedt een platform voor interne en externe ontwikkelaars om samen te werken. Het heeft als doel gebruikers te helpen bij het toepassen van de data van het KNMI, kennis te delen en bij te dragen aan het verbeteren van de technologieën die worden gebruikt. U kunt deelnemen aan deze community via Slack en de code delen via GitHub.  

Het KNMI neemt deel aan deze community en zal in het community kanaal updates publiceren rond het beschikbaar komen van nieuwe datasets en functionaliteiten, en om input te vragen voor het ontwikkelen van komende features. Recentelijk was er bijvoorbeeld input gevraagd rondom een pilot voor notificaties wanneer er nieuwe data klaar staat. Het is belangrijk om op te merken dat deze community nog in de beginfase zit en er dus nog kinderziektes zullen zijn. We hopen dat deze community zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën die kunnen worden gebruikt om uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zowel technologisch als klimatologisch. We moedigen iedereen aan om deel te nemen en bij te dragen aan deze community. 

Anonieme key vernieuwd

Sinds 1 juni is er een nieuwe anonieme API key beschikbaar op ons ontwikkelaarsportaal. Het is belangrijk om te weten dat sinds 1 juli de oude anonieme API key niet meer werkt. De reden hiervoor is dat het gebruik van oude scripts die per ongeluk blijven draaien geen onnodige belasting meer veroorzaken en de fair use policy gewaarborgd blijft.  

Als u geen last wilt hebben van dit soort wijzigingen, raden wij aan om een account te maken op het ontwikkelaarsportaal zodat u een geregistreerde API key kan aanvragen. Deze geregistreerde API keys wijzigen niet en bieden daardoor meer stabiliteit. Als u dus een geregistreerde key heeft, zoals de Open Api Key, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Mocht u een anonieme key gebruiken en een geregistreerde key willen, dan kunt u de handleiding terugvinden op het developer portaal. Als u vragen heeft of hulp nodig hebt bij het registreren voor een API key, neem dan gerust contact met ons op.  

HARMONIE upgrade

Het populaire weersverwachtingsmodel HARMONIE krijgt deze zomer een flinke upgrade met dank van het gebruik van de nieuwe krachtige supercomputer. Deze update zorgt voor een hogere resolutie en de toevoeging van nieuwe parameters, wat een gedetailleerder en nauwkeuriger verwachtingsmodel geeft. De tests zijn momenteel in volle gang. Tegen het einde van dit jaar wordt de nieuwe versie naar verwachting op KDP gepubliceerd. De nieuwe versie zal gedurende drie maanden parallel lopen met de huidige versie om een soepele overgang te garanderen. Meteorologen en de gebruikers van HARMONIE kunnen rekenen op nog betrouwbaardere en nauwkeurigere weersverwachtingen met de nieuwe en verbeterde versie van het model. Volg de nieuwsbrief voor meer informatie over de specifieke wijzigingen en releasedatum van het bijgewerkte model. 

Nieuwe datasets op KDP

Het KNMI Data Platform wordt continu bijgewerkt en in deze periode zijn er nieuwe datasets en nieuwe versies van datasets gepubliceerd.

Nieuwe datasets beschikbaar op KDP
Nieuwe dataset Omschrijving

Actuele waarschuwingen KNMI voor Nederland

Weermodel – Waarschuwingen uitgegeven tot 48 uur vooruit, ijzel, sneeuw, regen, onweer, windvlagen

KNMI UV-polarisation lidar Ascension Island initiative (ASCII) campaign data 

Neerslag – Wolkendruppelgrootte en –nummerconcentratie bij Ascension Island 

Marifoonverwachting Weermodel - Kustwateren tot 30 mijl buiten de kust, grotere binnenlandse wateren, windwaarschuwingen, weersvooruitzicht, zicht

Meteo data - informatie over waarneemstations in het KNMI netwerk

Metadata van de weerstations, zoals locatie, naam en type

Meteo data - informatie over waarneemstations in het KNMI netwerk (csv)

Metadata van de weerstations, zoals locatie, naam en type. In csv formaat

Ongevalideerde regenmeterdata van waterschap De Domme

Neerslag – Zelf onderhouden netwerk van regenmeters voor omgeving waterschap de Dommel 

Regenmeterdata van waterschap De Dommel na kwaliteitscontrole 

Neerslag - Regenmeterdata van het waterschap De Dommel, na kwaliteitscontrole door het KNMI 

Regenmeterdata van waterschap HHNK na kwaliteitscontrole 

Neerslag - Regenmeterdata van het waterschap HHNK, na kwaliteitscontrole door het KNMI 

Waarschuwingen kustdistricten

Weermodel - Kustwateren tot 30 mijl buiten de kust, grotere binnenlandse wateren, alleen windwaarschuwingen 

Wind - ASCAT-C scatterometer 25-km mondiaal OSI SAF product 

Wind - Het ASCAT windproduct bevat windrichting- en windsnelheidsmetingen boven het zeeoppervlak 

Wind - ASCAT-C scatterometer Coastal mondiaal OSI SAF product 

Wind - Het ASCAT windproduct bevat windrichting- en windsnelheidsmetingen boven het zeeoppervlak, geoptimaliseerd voor kustgebieden 

Colofon

Grafische vormgeving: Rijksoverheid

Inhoud: KNMI Open Data team

Op logo's berust copyright van betreffende organisatie